Skip to main content
Facultatea de drept

Susținerea tezei de doctor a dlui Negrilă Constantin

„Garanții și responsabilități în asigurarea dreptului fundamental la muncă”

La data de 25 aprilie 2019, ora 16.00, în incinta Universității de Stat din Moldova, bir. 222 va avea loc susținerea publică a tezei de doctor a dlui Negrilă Constantin, cu titlul „Garanții și responsabilități în asigurarea dreptului fundamental la muncă”.

Conducător științific — Victor Popa, dr. hab., prof. univ., în Seminarul ştiinţific interuniversitar de profil la specialitatea 552.01 – Drept Constituțional