Facultatea de Litere- Admitere

Oferta educaţională la ciclul licenţă

Specialitatea Limbi moderne Durata studiilor (ani) Credite ECTS
Frecvența la zi Frecvența redusă
Limbile engleză-franceză 3 180
Limbile engleză-germană 3 180
Limbile franceză-engleză 3 180
Limbile germană-engleză 3 180
Limbile spaniolă-engleză 3 180
Limbile engleză-spaniolă 3 180
Limbile engleză-chineză 3 180
Limbile engleză-coreeană 3 180
Acte necesare pentru înscrierea la ciclul Licenţă Dacă aveţi întrebări Important!
La cererea de înscriere la concurs se vor anexa:

 • Actul de studii în original cu anexa respectivă;
 • 6 fotografii cu dimensiunea 3×4 cm
 • Copia buletinului de identitate sau a paşaportului;
 • Certificatul medical-tip (086U);
 • Certificat de la locul de trai.
Dacă aveţi întrebări :

 • Adresa : str. Vlaicu Pârcălab, 52, Chişinău, MD-2012, Republica Moldova
 • Tel.: (+373 22) 220014
 • Moldcell: 079300738
 • Orange: 069123853
 • Web site: www.ulim.md/facultatea-de-litere/
 • e-mail: [email protected]
Important!

 • Dacă veniţi la ULIM în echipă, obţineţi reducere la contract fiecare;
 • Aveţi posibilitatea de a achita taxa de studii în rate;
 • Copia buletinului de identitate sau a paşaportului;
 • Oferim reduceri pentru absolvenţii ULIM la continuarea studiilor la masterat;
 • Oferim reduceri pentru copiii absolvenţilor ULIM;
 • Alte reduceri şi facilităţi.

Carolina Dodu-Savca

Decan
conferențiar universitar, doctor

tel.: 022-22-00-14

e-mail: [email protected]

Natalia Nebunelea

Prodecan
Lector Universitar

tel.: 022-22-00-14

e-mail: [email protected], [email protected]

Ion Manoli

Şef catedră
Catedra Filologie Romanică „Petru Roşca”

tel.: 022-22-00-14

e-mail: [email protected]

Inga Stoianova

Şef catedră
Catedra Filologie Germanică

tel.: 022-22-00-14

e-mail: [email protected], [email protected]