Facultatea de litere – Catedre

Catedra Filologie Romanică „Petru Roșca”

Personalul facultății

Secția Filologie Franceză

Ion Manoli

Şef Catedră, profesor universitar, doctor habilitat

Domenii de interes științific: Teoria literaturii, literatura franceză, literatura universală, lexicografia, stilistica limbii franceze.

-

Elena Prus

Prorector pentru Cercetare Științifică, profesor universitar, doctor habilitat

Domenii de interes științific: Istoria literaturii universale, teoria literaturii, literatura franceză, literatura francofonă.

[email protected]

Victor Untilă

Directorul Institutului de Cercetări Filologice și Interculturale, conferențiar universitar, doctor

Domenii de interes științific: Filosofia limbajului, semiotica, hermeneutica, metodologia cercetării.

[email protected]

Svetlana Saracuța

Lector universitar, master

Domenii de interes științific: Limba franceză aplicată în drept și economie, psihopedagogia.

[email protected]

Elena Graur

Lector universitar, master

Domenii de interes științific: Limba franceză aplicată, FOS.

[email protected]

Secția Filologie Spaniolă

Angela Chiriță

Conferențiar universitar, doctor

Domenii de interes științific: Teoria și practica traducerii, gramatica limbii spaniole, romanistica.

-

Marius Chiriță

Lector universitar, drd.

Domenii de interes științific: Didactica limbii spaniole, cultura și civilizația hispanică, traducerea specializată.

[email protected]

Secția Filologie Română

Angela Savin-Zgardan

Profesor universitar, doctor habilitat

Domenii de interes științific: Lingvistica, filosofia limbajului, limba română pentru alolingvi, cultivarea vorbirii.

[email protected]

Dragoș Vicol

Profesor universitar, doctor habilitat

Domenii de interes științific: Limba și literatura română, postmodernismul în literatura universală, exegeza textului literar, arta oratorică.

[email protected]

Ana Vulpe

Conferențiar universitar, doctor

Domenii de interes științific: Lingvistica, lexicografia românească, cultivarea limbii române.

[email protected]

Nicolae Chiricencu

Lector universitar

Domenii de interes științific: Metodologia predării limbii latine, etimologia, romanistica.

[email protected]

Catedra Filologie Germanică

Personalul facultății

Secția Filologie Engleză

Inga Stoianova

Şef Catedră, conferențiar universitar, doctor

Domenii de interes științific: Lexicologia, lingvistica aplicată, terminologia şi terminografia, istoria limbii engleze, civilizația anglofonă, traducerea literară, traducerea specializată, monitorizarea multilingvă, didactica limbii engleze, limba engleză aplicată.

[email protected]

Carolina Dodu-Savca

Decanul Facultății de Litere, conferențiar universitar, doctor

Domenii de interes științific: Istoria literaturii universale, istoria literaturilor lumii, integrare europeană și instituții europene, studii europene.

[email protected]

Lilia Porubin

Președintele Comisiei de asigurare a calității a Facultății de Litere, conferenţiar universitar interimar, doctor

Domenii de interes științific: Lingvistica limbii engleze, didactica, literatura comparată, istoria literaturii române.

[email protected]

Zinaida Cameneva

conferenţiar universitar, doctor

Domenii de interes științific: Lexicologia, lingvistica, gramatica teoretică, corespondenţa de afaceri, traducerea automată.

[email protected]

Tatiana Podoliuc

Conferenţiar universitar, doctor

Domenii de interes științific: Bazele traductologiei, gramatica teoretică şi practică a limbii engleze, terminologie.

[email protected]

Valentina Ciumacenco

Prorector pentru Relații Internaționale, Directorul Centrului Cooperare Internațională, conferențiar universitar, doctor

Domenii de interes științific: Didactica limbii engleze, analiza discursului, terminologia politică.

[email protected]

Alexandra Rusu

Lector universitar, drd.

Domenii de interes științific: Gramatica limbii engleze, limba engleză aplicată în economie/ drept/ medicină.

[email protected]

Ina Colenciuc

Lector universitar, drd.

Domenii de interes științific: Semiotica, semantica, pragmatica, istoria literaturii universale, traducerea literară, traducerea orală, TAM.

[email protected]

Natalia Azmanova

Lector universitar, drd.

Domenii de interes științific: Interpretarea de conferinţe, traducerea specializată.

[email protected]

Olga Pascari

Lector universitar, drd.

Domenii de interes științific: Terminologia, limbajele specializate, interpretarea de conferințe.

[email protected]

Galina Petrea

Lector universitar, master

Domenii de interes științific: Limba engleza aplicată în drept, engleza aplicată în design traducerea specializată.

[email protected]

Andrei Bolfosu

Lector universitar, master

Domenii de interes științific: Traducerea specializată, tehnologii informaționale aplicate în limbi străine.

[email protected]

Inga Ratcova

Lector universitar, master

Domenii de interes științific: Textologia, analiza textului literar, gramatica limbii engleze.

[email protected]

Corina Ivaniuc

Lector universitar, master

Domenii de interes științific: Gramatica limbii engleze, limba engleză aplicată în economie.

[email protected]

Secția Filologie Germană

Iurie Krivoturov

Conferențiar universitar, doctor

Domenii de interes științific: Lingvistica limbii germane, teoria literară, teoria traducerii şi didactica limbii germane, istoria limbii germane

[email protected]

Aliona Lisnic

Lector universitar, drd.

Domenii de interes științific: Gramatica limbii germane, traductologia, interpretarea de conferinţe.

[email protected]

Natalia Bejenuță

Lector universitar, master

Domenii de interes științific: Fonetica limbii germane, gramatica limbii germane, traducerea literară, traducerea specializată, interpretarea de conferinţe.

[email protected]

Componența nominală a Comisiei pentru Asigurarea Calității

Personalul facultății

Nume, prenume Funcţia Catedra E-mail

Porubin Lilia, dr. conf. univ. interim.

Președinte

Catedra Filologie Germanică

[email protected]

Vulpe Ana, conf. univ. dr.

Vicepreședinte

Catedra Filologie Romanică “Petru Roşca”

[email protected]

Colenciuc Ina, lector univ. drd.

Membru, repr. al cadrelor didactice

Catedra Filologie Germanică

[email protected]

Bejenuță Natalia, lector univ. master

Membru, repr. al cadrelor didactice

Catedra Filologie Germanică

[email protected]

Chiriță Marius, lector univ. drd.

Membru, repr. al cadrelor didactice

Catedra Filologie Romanică “Petru Roşca”

[email protected]

Rotaru Ciprian, student anul II

Membru, repr. al studenţilor

An. II, specialitatea engleză-coreeană

[email protected]

Negrean Romina, student anul II

Membru, repr. al studenţilor

An. II, Specialitatea engleză-spaniolă

[email protected]

Inesa Foltea, fondator

Membru repr. al angajatorilor

Director Agenția de Turism ”Marion”, „Foltea-com” SRL

marion.com.md

Lista membrilor Consiliului Profesoral al Facultății de Litere

Personalul facultății

Nume, prenume Funcţia

Dodu-Savca Carolina

Președinte, Consiliul Profesoral al Facultății de Litere

Manoli Ion

Vice-președinte, Consiliul Profesoral al Facultății de Litere

Lisnic Aliona

Secretar, Consiliul Profesoral al Facultății de Litere

Prus Elena

Membru, Consiliul Profesoral al Facultății de Litere

Nebunelea Natalia

Membru, Consiliul Profesoral al Facultății de Litere

Stoianova Inga

Membru, Consiliul Profesoral al Facultății de Litere

Ciumacenco Valentina

Membru, Consiliul Profesoral al Facultății de Litere

Cameneva Zinaida

Membru, Consiliul Profesoral al Facultății de Litere

Podoliuc Tatiana

Membru, Consiliul Profesoral al Facultății de Litere

Krivoturov Iurie

Membru, Consiliul Profesoral al Facultății de Litere

Porubin Lilia

Membru, Consiliul Profesoral al Facultății de Litere

Colenciuc Ina

Membru, Consiliul Profesoral al Facultății de Litere

Pascari Olga

Membru, Consiliul Profesoral al Facultății de Litere

Petrea Galina

Membru, Consiliul Profesoral al Facultății de Litere

Ratcova Inga

Membru, Consiliul Profesoral al Facultății de Litere

Rusu Alexandra

Membru, Consiliul Profesoral al Facultății de Litere

Bolfosu Andrei

Membru, Consiliul Profesoral al Facultății de Litere

Bejenuță Natalia

Membru, Consiliul Profesoral al Facultății de Litere

Ivaniuc Corina

Membru, Consiliul Profesoral al Facultății de Litere

Untilă Victor

Membru, Consiliul Profesoral al Facultății de Litere

Savin Angela

Membru, Consiliul Profesoral al Facultății de Litere

Vicol Dragoș

Membru, Consiliul Profesoral al Facultății de Litere

Vulpe Ana

Membru, Consiliul Profesoral al Facultății de Litere

Chiriță Angela

Membru, Consiliul Profesoral al Facultății de Litere

Saracuța Svetlana

Membru, Consiliul Profesoral al Facultății de Litere

Chirița Marius

Membru, Consiliul Profesoral al Facultății de Litere

Chiricencu Nicolae

Membru, Consiliul Profesoral al Facultății de Litere

Severinova Janna

Membru, Consiliul Profesoral al Facultății de Litere

Graur Elena

Membru, Consiliul Profesoral al Facultății de Litere

Rotaru Ciprian

Membru, Consiliul Profesoral al Facultății de Litere

Negrean Romina

Membru, Consiliul Profesoral al Facultății de Litere

Andronic Alexandru

Membru, Consiliul Profesoral al Facultății de Litere

Aplică

Facultatea de Litere

Adresa

Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

Comisia de admitere

Telefon

E-mail