Facultatea de Litere – Contacte

Carolina Dodu-Savca

Decanul Facultății de Litere, conferențiar universitar, doctor.

tel.: 022-22-00-14

e-mail: [email protected]

Natalia Nebunelea

Prodecan, Lector Universitar

tel.: 022-22-00-14

e-mail: [email protected], [email protected]

Ion Manoli

Şef catedră : Catedra Filologie Romanică „Petru Roşca”, profesor universitar, doctor habilitat.

tel.: 022-22-00-14

e-mail: [email protected]
[email protected]

Inna Colenciuc

Şef catedră : Catedra Filologie Germanică, Lector universitar, drd.

tel.: 022-22-00-14

e-mail: [email protected]

  Aplică

  Facultatea de Litere

  Adresa

  Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

  Comisia de admitere

  Telefon

  E-mail