Facultatea de Litere – Contacte

Carolina Dodu-Savca

Decanul Facultății de Litere, conferențiar universitar, doctor.

tel.: 022-22-00-14

e-mail: [email protected]

Natalia Nebunelea

Prodecan, Lector Universitar

tel.: 022-22-00-14

e-mail: [email protected], [email protected]

Ion Manoli

Şef catedră : Catedra Filologie Romanică „Petru Roşca”, profesor universitar, doctor habilitat.

tel.: 022-22-00-14

e-mail: [email protected]
[email protected]

Inna Colenciuc

Şef catedră : Catedra Filologie Germanică, Lector universitar, drd.

tel.: 022-22-00-14

e-mail: [email protected]

Aplică

Facultatea de Litere

Adresa

Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

Comisia de admitere

Telefon

E-mail