Skip to main content
Facultatea Informatică, Inginerie, Design

Noutate editorială, la ULIM În atenția viitorilor designeri

La ULIM, a văzut lumina tiparului o nouă ediție a volumului Istoria artelor, semnat de dr. Eleonora Florea, prof. univ., șefa Catedrei Design. Este o surpriză editorială nu doar pentru studenți, ci și pentru toți iubitorii de frumos, dornici să ia act de reperele fundamentale prezente în cultura umanităţii –

”de la primele desene parietale  în peşterile preistorice, până la faimoasele capodopere ale marilor pictori, sculptori şi arhitecţi  ai tuturor timpurilor, precum Fidias şi Praxiteles, Rafael şi Michelangelo, Leonardo da Vinci şi Caravaggio, Bernini şi Bramante, Rubens şi Rembrandt, Gaudi şi Le Corbusier, Picasso şi Brâncuşi şi mulţi, mulţi alţii…”.

”Lucrarea de faţă prezintă o forma  succintă a cursului de prelegeri la disciplina Istoria artelor plastice – disciplină fundamentală în planul de instruire a studenţilor de la specialitățile design interior și design vestimentar. În cadrul cursului, se va urmări geneza și desfășurarea procesului multimilenar de dezvoltare a creativităţii umane în domeniul artelor plastice, începând cu primele manifestări ale activității artistice în epoca preistorică, până la sfârşitul secolului XX – începutul veacului XXI”, explică autoarea cărții.

”Cursul este conceput şi interpretat în temeiul unei viziuni sistemice asupra procesului de dezvoltare a artelor vizuale în integritate cu procesul socio-cultural, evocându-se interferența cu viaţa socială şi diferite forme ale culturii spirituale: morala, religia, ştiinţa, tehnica, politica, ideologia, jurisprudența. La elaborarea acestei lucrări, a fost consultat  un amplu material științific cu privire la problemele ce ţin de evoluţia culturii spirituale în diversele ei forme de manifestare, au fost studiate şi multiple izvoare ştiinţifice consacrate investigării fenomenelor artistice de valoare universală, precum şi cercetării creaţiilor personalităţilor artistice ilustre.

Suportul  metodologic al cărții rezidă în valorificarea  datelor  știinţifice din istoria artelor, teoriei artelor, culturologiei, psihologiei artelor, esteticii şi esteticii tehnice. Lucrarea este una dintre primele încercări în RM în  elaborarea  surselor didactice la  disciplina  respectivă, astfel completând  unele lacune ale acestui domeniu de literatură ştiinţifico-metodică”, se arată în prefața volumului.

Leave a Reply