Skip to main content

Facultatea Limbi Străine, Relații Internaționale și Jurnalism – Catedre

Mesaj Șef Catedră Filologie Romanică „Petru Roșca”

Mesaj Șef Catedră Filologie Romanică „Petru Roșca”

Catedra Filologie Romanică “Petru Roșca“ asigură plenar procesul de studiere profundă a limbilor romanice și a limbilor orientale (limba și cultura chineză, limba și cultura coreeană), atât la Facultatea de Litere, cât și predarea limbii, culturii și civilizației franceze la Litere și la celelalte facultăți din cadrul ULIM-ului.

Pivotul activității catedrei sus nominalizate vizează formarea specialiștilor de înaltă calificare profesional-didactică în domeniul li8mbii, culturii și civilizației franceze la ciclul Licență (specialitatea Traducere și interpretare) și  ciclul Master – Masterat (program Limbi străine aplicate în turism și comerț internațional și Traducere specializată și comunicare interculturală: limbi germanice).

Filologia romanică în contextul multiplelor filologii are ca obiect studiul, în primul rând istoric și comparativ, diacronic și sincronic al limbilor și literaturilor romanice (franceze, spaniole, române). Cu toate că cercetarea limbilor face parte din lingvistică, iar filologia, în sensul propriu al cuvântului, urmărește mai degrabă analiza textelor (literare, științifice, publicistice, etc.), nici o cercetare filologică nu este posibilă fără solide baze lingvistice; granițele dintre  lingvistică și filologie n-au fost și nu sunt încă foarte precise.

Moto-ul  Catedra de Filologie Romanică „Petru Roșca”:  A promova cu academism cumpătat   realizările marilor romaniști de la Wilhelm Meyer-Lübke (1861-1936), Karl Vossler (1872-1949), Ferdinand de Saussure (1857-1913),  Charles Bally (1865-1947), La Leo Spitzer (1887-1960), André Martinet (1908-1999), Albert Dauzat (1877-1955), Ferdinand Brunot (1860-1936), Eugeniu Coșeriu (1921-2001), Silviu Berejan  (1927-2007), Grigore Cincilei (1936 – 1999), Victor Banaru (1941 – 1997).

La disciplină de sine stătătore, filologia romanică  s-a născut ca și filologia germanică și lingvistica comparată, în urma mișcării cultural-științifice declanșate de romantismul în Europa, la sfârșitul sec. XVIII-lea.

Cercetările în domeniul filologiei romanice au fost și sunt mereu în ascensiune. Publicațiile științifice ale catedrei pe parcursul anilor 1993 (de la înființarea catedrei în cadrul facultății de Litere până la ora actuală  au depășit cifra de 2000 (monografii, articole, studii, dicționare, manuale, cursuri universitare).

Revistele facultății: Studii filologice, Francopolyphonie (2006-2018), Intertext (2010-pînă în prezent) sunt cunoscute și valorificate în cercetări filologice nu numai de cei interesați din Republica Moldova și România. Revistele noastre pot fi găsite în cele mai diverse centre bibliotecare din Europa, America, Africa.

Una din trăsăturile distinctive ale catedrei Filologie Romanică o constituie corpul profesoral didactic, care erste un colectiv omogen, dotat de o competență și o pregătire științifică ireproșabilă. Este unica catedră în cadrul căreia activează șase doctori habilitați profesori.

O altă trăsătură care merită de a fi menționată în acest context este dragostea, dar și responsabilitatea fiecărui cadru didactic față de studentul care a sosit la ULIM pentru a face romanistica.

Dragi actuali și viitori studenți, cunoașterea limbilor  romanice dar și a limbilor orientale este un itinerar contemporan care merită de a fi parcurs întru a obține o carieră de performanță.  Perseverați, aspirați, căutați, faceți din aceste verbe acțiune, un avantaj demn de secolul XXI.

Mesaj Șef Catedră Relaţii Internaţionale, Științe Politice și Jurnalism

Mesaj Șef Catedră Relaţii Internaţionale, Științe Politice și Jurnalism

Am plăcerea de a vă ura un sincer bun venit în calitate de șef al Catedrei de Relații Internaționale și Jurnalism. Fie că vă îmbarcați pentru prima dată în călătoria academică alături de noi, fie că vă continuați studiile, doresc să îmi exprim entuziasmul pentru anii care urmează și pentru oportunitățile pe care le oferă.

Catedra noastră este un melanj unic de două domenii dinamice, Relații Internaționale și Jurnalism, care sunt ambele cruciale în modelarea peisajului global. În calitate de studenți ai acestei catedre, vă aflați în prima linie a înțelegerii relațiilor internaționale, a mass-media și a intersecției dintre acestea. Această combinație vă oferă o perspectivă distinctă asupra lumii și vă echipează cu abilități valoroase pentru viitor.

În cadrul Catedrei de Relații Internaționale și Jurnalism, ne luăm angajamentul de a promova un mediu de învățare liber, bogat și stimulativ, care încurajează gândirea critică, creativitatea și curiozitatea intelectuală. Membrii dedicați ai facultății noastre nu sunt doar experți în domeniile lor, ci și cadre didactice pasionate, care sunt aici pentru a vă sprijini creșterea academică și personală.

De-a lungul călătoriei dumneavoastră academice, veți avea ocazia de a vă implica în cursuri riguroase, proiecte practice și inițiative de cercetare. Vă încurajăm să participați în mod activ la seminarii, ateliere de lucru și activități extracurriculare pentru a obține o educație holistică și pentru a dezvolta abilitățile necesare pentru a excela în domeniile pe care le-ați ales.

În calitate de viitori profesioniști în domeniul relațiilor internaționale și al jurnalismului, munca dumneavoastră va avea un impact profund asupra societății, iar noi ne propunem să vă insuflăm valorile de integritate, acuratețe și responsabilitate socială.

Vă încurajez să profitați la maximum de timpul petrecut la catedra noastră. Profitați de facilitățile noastre bine echipate, de accesul la resurse de ultimă generație și de oportunitatea de a colabora cu colegii care vă împărtășesc pasiunea pentru relații internaționale și jurnalism.

Sunt convinsă că timpul petrecut aici va fi transformator și plin de realizări. Aștept cu nerăbdare să fiu martor la creșterea și realizările dvs..

Mesaj Șef Catedră Filologie Germanică

Mesaj Șef Catedră Filologie Germanică

Catedra Filologie Germanică asigură procesul de studiere a limbilor germanice, atât la Facultatea de Litere (limba engleză şi germană ca prima și a doua limbă în diferite variații), cât şi la celelalte facultăţi ale ULIM (Drept, Ştiinţe Economice, Biomedicină şi Ecologie, Psihologie și Științe ale Educației etc).

Activitatea de bază a Catedrei Filologie Germanică vizează formarea specialiştilor de înaltă calificare profesională în domeniul limbii engleze şi germane la ciclul Licență (specialitatea Traducere și interpretare) și  ciclul Master (program Limbi străine aplicate în turism și comerț internațional și Traducere specializată și comunicare interculturală: limbi germanice). Catedra Filologei Germanică activează în baza unei concepţii unitare şi moderne de formare a specialiştilor traducători-interpreţi de limbi străine.

Trăsătura distinctivă a catedrei Filologie Germanică este reprezentată prin corpul său profesoral, un colectiv omogen, competent, cu o pregătire ştiinţifică excelentă, concretizată în numeroase publicații științifico-didactice apărute în reviste de specialitate din ţară şi din străinătate. Aici este bine să ne amintim de cuvintele celebrei filozoafe franceze Simone Weil care la începutul secolului XX scrisese: „Cultura este un instrument mânuit de profesori pentru a fabrica profesori care atunci când le vine rândul vor fabrica profesori”. Parafrazând acest citat la specialitatea catedrei Filologei Germanică vom obține o triadă „traducător-profesor-traducător”, ceea ce discutat contextual ar însemna că mai mult de jumătate din corpul profesoral-didactic îl constutuie absolvenții facultății noastre, adică suntem un colectiv cu un potențial pedagogic și științific nelimitat.

În vederea intensificării procesului de studiere a limbilor germanice la ULIM catedrei îi este afiliat Centrul Britanic dotat cu echipament performant şi literatură metodico-didactică în limbile engleza şi germană, ceea ce permite studenţilor de la toate facultăţile să-şi perfecţioneze abilităţile de cunoaştere ale limbilor date.

În acest context, este bine să ne amintim că învățând o limbă străină înțelegem nu numai cum gândesc și cum simt reprezentanții societății anglofone/germanofone, care sunt valorile și cum ele se exprimă, ci avem totodată o oglindă culturală în care putem să vedem mai clar propria noastră societate.

Dragi actuali și viitori studenți, cunoașterea limbilor  străine  este  un „must know” în viața cotidiană și în carieră.  Faceți din ele un avantaj!

Catedra Filologie Romanică „Petru Roșca”

Personalul facultății

Secția Filologie Franceză

Ion Manoli

 

Şef Catedră, profesor universitar, doctor habilitat

Domenii de interes științific: Teoria literaturii, literatura franceză, literatura universală, lexicografia, stilistica limbii franceze.  

CV Ion Manoli

Elena Prus

 

Prorector pentru Cercetare Științifică, profesor universitar, doctor habilitat

Domenii de interes științific: Istoria literaturii universale, teoria literaturii, literatura franceză, literatura francofonă.  

 

CV Elena Prus

Victor Untilă

Directorul Institutului de Cercetări Filologice și Interculturale, conferențiar universitar, doctor Domenii de interes științific: Filosofia limbajului, semiotica, hermeneutica, metodologia cercetării.  

CV  Victor Untilă

   Svetlana             Saracuța  

Lector universitar, master

Domenii de interes științific: Limba franceză aplicată în drept și economie, psihopedagogia.  

CV Saracuta Svetlana

Elena Graur

 

Lector universitar, master

Domenii de interes științific: Limba franceză aplicată, FOS.  

CV Graur Elena

Secția Filologie Spaniolă
 

Angela Chiriță

 

Conferențiar universitar, doctor

Domenii de interes științific: Teoria și practica traducerii, gramatica limbii spaniole, romanistica.  

CV Angela Chirita

         Angela              Savin-Zgardan  

Profesor universitar, doctor habilitat

Domenii de interes științific: Lingvistica, filosofia limbajului, limba română pentru alolingvi, cultivarea vorbirii.  

CV Angela Savin-Zgardan

Dragoș Vicol

 

Profesor universitar, doctor habilitat

Domenii de interes științific: Limba și literatura română, postmodernismul în literatura universală, exegeza textului literar, arta oratorică.  

CV Dragos Vicol

Nicolae Chiricencu

 

Lector universitar

Domenii de interes științific: Metodologia predării limbii latine, etimologia, romanistica.  

CV Nicolae Chiricencu

Secția Limbi Asiatice (orientale)

Personalul Facultății

Centrul de Cultură şi Limbă Coreeană

„Se Jong”

Han Ho Jin

Director, Centrul „Se Jong”, lector universitar

 Kim Won Sim

Vice-director, Centrul „Se Jong”, lector universitar   CV Kim Won Sim
 Vataman Carolina Centrul „Se Jong”, asistent universitar
Institutul Confucius

Cairang Lamao

Institutul Confucius, asistent universitar  CV Cairang Lamao

Jing Jing

Institutul Confucius, asistent universitar   CV Jing Jing

Zhang Mao

Institutul Confucius, asistent universitar   CV Zhang Mao

Zhu Yaya

Institutul Confucius, asistent universitar  CV Zhu Yaya

Cheng Xiao

Institutul Confucius, asistent universitar   CV Cheng Xiao
 

Zhang Wenyi

Institutul Confucius, asistent universitar   CV Zhang Wenyi

Catedra Relaţii Internaţionale, Științe Politice și Jurnalism

Personalul facultății

Spătaru Tatiana dr. hab., prof. univ.
Bohanțov Alexandru dr., conf. univ.
Cernencu Elena dr., conf. univ.
Cernencu Mihai dr., conf. univ.
Coadă Ludmila dr., conf. univ.
Mija Valeriu dr., lect. univ.
Gusanu Corneliu drd., lect. univ.
Maxim Dumitru lect. univ.
Pleșca Vitalie lect. univ.
Savin-Ciugorean Tatiana lect. univ.
Tihonova Inna lect. univ.
Ţîcu Viorica MA, Specialist Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană.

Catedra Filologie Germanică

Personalul facultății

Secția Filologie Engleză
 

     Inna Colenciuc

 

 Şef Catedră, 

Lector universitar, drd.

Domenii de interes științific: Semiotica, semantica, pragmatica, istoria literaturii universale, traducerea literară, traducerea orală, TAM.

 

 

 

CV Inna Colenciuc

 

Carolina Dodu-Savca

 

Decanul Facultății de Litere, conferențiar universitar, doctor

Domenii de interes științific: Istoria literaturii universale, istoria literaturilor lumii, integrare europeană și instituții europene, studii europene.  

CV_Carolina Dodu-Savca

 

Zinaida Cameneva

 

 

Conferenţiar universitar, doctor

Domenii de interes științific: Lexicologia, lingvistica, gramatica teoretică, corespondenţa de afaceri, traducerea automată.  

CV Zinaida Cameneva

 

Tatiana Podoliuc

 

Conferenţiar universitar, doctor

Domenii de interes științific: Bazele traductologiei, gramatica teoretică şi practică a limbii engleze, terminologie.  

 

CV Tatiana Podoliuc

Valentina Ciumacenco

Prorector pentru Relații Internaționale, Directorul Centrului Cooperare Internațională, conferențiar universitar, doctor Domenii de interes științific: Didactica limbii engleze, analiza discursului, terminologia politică.  

 

CV_Valentina Ciumacenco

Inga Stoianova

 

Conferențiar universitar, doctor

 

Domenii de interes științific: Lexicologia, lingvistica aplicată, terminologia şi terminografia, istoria limbii engleze, civilizația anglofonă, traducerea literară, traducerea specializată, monitorizarea multilingvă, didactica limbii engleze, limba engleză aplicată.  

 CV Inga Stoianova

 

   

Alexandra Rusu

 

Lector universitar, drd.

 

 

Domenii de interes științific: Gramatica limbii engleze, limba engleză aplicată în economie/ drept/ medicină.

 

CV Rusu Alexandra

Olga Pascari

 

 

Lector universitar, drd.

 

Domenii de interes științific: Terminologia, limbajele specializate, interpretarea de conferințe.

 

 

 

CV Olga Pascari

Galina Petrea

 

Lector universitar, master

Domenii de interes științific: Limba engleza aplicată în drept, engleza aplicată în design traducerea specializată.  

CV Galina Petrea

 

Andrei Bolfosu

 

Lector universitar, master

Domenii de interes științific: Traducerea specializată, tehnologii informaționale aplicate în limbi străine.  

CV Andrei Bolfosu

Inga Ratcova

 

Lector universitar, master

Domenii de interes științific: Textologia, analiza textului literar, gramatica limbii engleze.  

CV Inga Ratcova

Secția Filologie Germană

Iurie Krivoturov

 

Conferențiar  universitar, doctor

Domenii de interes științific: Lingvistica limbii germane, teoria literară, teoria traducerii şi didactica limbii germane, istoria limbii germane yukri-45@mail.ru

Aliona Lisnic

 

Lector universitar, drd.

Domenii de interes științific: Gramatica limbii germane, traductologia, interpretarea de conferinţe.  

lisnic_aliona@yahoo.com

Componența Consiliului Studențesc al Facultății de Litere

Componența nominală a Comisiei pentru Asigurarea Calității

Lista membrilor Consiliului Profesoral al Facultății de Litere

Eroare: Nu am găsit formularul de contact.

Adresa

Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

Comisia de admitere

Telefon

E-mail