Skip to main content

Facultatea Limbi Străine, Relații Internaționale și Jurnalism – Ofertă Educațională

MoA.VI.23M.06.A.058Traducerea simultană a discursului politic LB

Cod Denumirea unităţii de curs
Anul I
Semestru I
MoO.I.1* F.01.O.001 Lectura analitică LA** (partea generală)
S.01.O.002 Gramatica LA (morfologia)
S.01.O.003 Fonetica LA
MoO.I.2 F.01.O.004 Lectura analitică LB** (partea generală)
S.01.O.005 Gramatica LB (morfologia)
S.01.O.006 Fonetica LB
MoO.I.3 F.01.O.007 Teoria literaturii (ro/ru)
G.01.O.008 Retorica (ro/ru)
U.01.O.009 Probleme filosofice în traducere (ro/ru)
Semestru II
MoO.II.4 F.02.O.010 Lingvistica LA
F.02.O.011 Lectura analitică LA (partea specială)
S.02.O.012 Gramatica LA (sintaxa)
MoO.II.5 F.02.O.013 Lectura analitică LB (partea specială)
S.02.O.014 Gramatica LB (sintaxa)
MoO.II.6 U.02.O.015 Competenţe antreprenoriale în traducere (ro/ru)
G.02.O.016 Tehnologii informaţionale aplicate în limbi străine (ro/ru)
U.02.O.017 Ştiinţa şi cultura informării (ro/ru)
Anul II
Semestru IV
MoO.IV.10 F.04.O.027 Teoria şi practica traducerii LA
U.04.O.028 Etica profesională a traducătorului LA
F.04.O.029 Lexicologia LA
MoO.IV.11 G.04.O.030 Limba latină (ro/ru)
F.04.O.031 Istoria limbii A
MoO.IV.12 S.04.O.032 Civilizaţia europeană LA
S.04.O.033 Civilizaţia europeană LB
S.04.O.034 Traducere, Audiere, Mass-Media LA/LB
Modul opţional de specializare orientat către ciclul II Masterat (acest modul poate fi ales de student în locul modulului MoO.IV.12)
MoA.IV.13 M.04.A.035 Civilizaţia europeană LA
M.04.A.036 Istoria şi cultura ţării LA
M.04.A.037 Istoria şi cultura ţării LB
Anul III
Semestru V
MoO.V.14 S.05.O.038 Traducerea literară LA
S.05.O.039 Traducerea specializată LA
S.05.O.040 Traducerea orală LA
MoO.V.15 S.05.O.041 Traducerea literară LB
S.05.O.042 Traducerea specializată LB
S.05.O.043 Traducerea orală LB
MoO.V.16 Stagiu profesional de traducere
Traducere/redactare scrisă
Traducere orală
Module opţionale de specializare orientate către ciclul II Masterat (unul din aceste module poate fi ales de student în locul modulului MoO.V.14)
MoA.V.17 M.05.A.044 Traducerea literară LA
M.05.A.045 Traducerea textului poetic LA
M.05.A.046 Traducerea textului dramatic LA
MoA.V.18 M.05.A.047 Traducerea specializată LA
M.05.A.048 Traducerea Textului Juridic LA
M.05.A.049 Traducerea textului economic LA
Semestru VI
MoO.VI.19 F.06.O.050 Bazele traductologiei LA
S.06.O.051 Interpretarea de conferinţe LA
S.06.O.052 Corespondenţa de afaceri LA
MoO.VI.20 S.06.O.053 Interpretarea de conferinţe LB
S.06.O.054 Corespondenţa de afaceri LB
MoO.VI.20 Practica de licenţă (elaborarea proiectului de licenţă)
Examen de licenţă (susţinerea proiectului de licenţă)
Module opţionale de specializare orientate către ciclul II Masterat (modulul MoA.VI.22 poate fi ales de student în locul modulului MoO.VI.19; modulul MoA.VI.23 poate fi ales de student în locul modulului MoO.VI.20)
MoA.VI.22 M.06.A.055 Bazele traductologiei LA
M.06.A.056 Traducerea simultană a discursului politic LA
M.06.A.057 Traducerea în servicii turistice LA
M.06.A.059 Traducerea în servicii turistice LB

Eroare: Nu am găsit formularul de contact.

Adresa

Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

Comisia de admitere

Telefon

E-mail