Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism – Catedre

Catedra Relaţii Internaţionale, Politologie și Istorie

Catedra Relatii Internationale, Politologie și Istorie asigura predarea cursurilor pentru specialitatile:

Relatii Internationale
Politologie
Istorie

Cursuri de baza Relatii Internationale

 • URSS în perioada interbelică
 • Diplomaţie şi politica externă în România interbelică
 • Metode de cercetare în ştiinţele politice/relaţii internaţionale
 • Negocieri international
 • Organizaţii internaţionale şi ordinea mondială
 • Economie politică mondială
 • Modelul Organizaţiei Naţiunilor Unite/ Model United Nations
 • Religie şi relaţii international
 • Leaderism şi diplomaţie
 • Leaderism, relaţii internaţionale şi comunism
 • Politici comparative în statele post-sovietice
 • Politici comparative în Asia
 • Diplomaţia modernă: pace şi război în sec. XXI
 • Politica Integrării europene
 • Stagiu de iniţiere în afacerile externe ale Republicii Moldova
 • Negociere în Business
 • Etichetă şi protocol internaţional
 • Eticheta businessului internaţional

Catedra Jurnalism şi Relații Publice

Catedra Jurnalism şi Relații Publice asigură pregătirea de jurnalişti şi specialişti în domeniul Relaţiilor Publice (din 2002), la următoarele specializări de bază:

Jurnalism – cu o pregătire aprofundată în toate tipurile de jurnalism  (de agenţie, presă scrisă, radio, televiziune, on-line); jurnalism analitic în probleme politice, economice, culturale; prezentatori de emisiuni radio/TV, moderatori de talk show-uri, etc.;

Știinţe ale comunicării – cu accentul pe specializarea în Relaţii Publice: purtători de cuvânt, ataşaţi de presă, relaţionişti, creatori de imagine (imagemakeri); manageri ai unor instituţii media şi de Relaţii Publice, realizatori de reclamă şi publicitate, etc.

Cursuri de baza Jurnalism:

 • Istoria presei naţionale
 • Jurnalismul de informare
 • Comunicarea prin imagini
 • Limbajul textului jurnalistic
 • Jurnalismul radio
 • Jurnalismul TV
 • Jurnalismul de investigaţie
 • Jurnalismul de agenţie
 • Managementul instituţiei media
 • Design-ul mass media

Cursuri de baza Știinţe ale comunicării:

 • Istoria presei naţionale
 • Jurnalismul de informare
 • Comunicarea prin imagini
 • Comunicarea instituţională
 • Tehnici de relaţii publice
 • Relaţii publice sectoriale
 • Strategii de persuasiune şi manipulare
 • Comunicarea eficientă
 • Conceperea şi elaborarea ziarului
 • Comunicarea politică
 • Conceperea şi elaborarea emisiunii radio/TV
 • Comunicarea audio-vizuală
 • Istoria comunicării politice
 • Introducere în imagologie
 • Media şi imagologia
 • Analiza discursului public
 • Teoria şi practica argumentării
 • Agenţia de relaţii publice
 • Departamentul de RP

 Potenţialul ştiinţifico-didactic al catedrei întruneşte cadre tinere şi profesori-cercetători experimentaţi: 1 doctor habilitat, profesor universitar; 2 doctori în ştiinţe, conferenţiari universitari; 1 doctor în ştiinţe, lector superior; 5 lectori superiori, deţinători ai titlului de magistru; 1 lector asistent. Profesorul asociat Nicolae Dabija, redacor-şef al săptămânalului „Literatura şi arta”, este Membru de Onoare al Academiei Române. În procesul educaţional sunt implicaţi practicieni din domeniu – de la posturile radio/TV, jurnalişti consacraţi, personalităţi ale vieţii noastre publice.

 

Planurile de studii sunt elaborate în conformitate cu prevederile procesului de la Bologna. Astfel, un profesionist în comunicare este necesar să facă uz de instrumentele fine ale psihologului, filologului, chiar a actorului şi, totodată, să aibă viziunea integratoare a filosofului, politologului, sociologului, antropologului, etc. De aceea, concomitent cu disciplinele de studii axate nemijlocit pe tematica şi problematica comunicării, o deosebită atenţie se acordă obiectelor afiliate acestui domeniu. Modelul de formare a specialiştilor în Jurnalism şi Relaţii Publice comportă o perspectivă sistemică, etapizată, o organizare ierarhică a obiectelor de studii, o funcţionare eficientă a sistemului de învăţământ, care nu permite procesului educativ să funcţioneze haotic, ambiguu.

 

Metodele de instruire şi evaluare sunt diverse şi presupun: prelegeri, studii de caz, jocuri de roluri, discuţii, dezbateri, polemici, brainstorming-uri între studenţi, profesori, jurnalişti, lideri politici, analişti politici, economici, culturali, conferinţe de presă, briefinguri, seminare-dezbatere, seminare-eseu, analize critice a jurnalismului contemporan, ateliere şi laboratoare de creaţie.

Stagiile profesionale (de practică) se desfăşoară în redacţiile unor prestigioase instituţii mediatice: presa scrisă – „Literatura şi Arta”, „Jurnal de Chişinău”, „Timpul de dimineaţă” etc.; presa electronică – Compania Publică „TeleRadio Moldova”, „Vocea Basarabiei”, „Jurnal TV”; departamente de Relaţii Publice ale instituţiilor de stat şi nonguvernamentale, agenţii de publicitate, firme specializate în crearea şi promovarea imaginii, etc.

 

Absolvenţii noştri deţin posturi „vizibile” în instuţii de stat şi private: crainici-prezentatori şi redactori la posturile de televiziune, reporteri radio/TV, jurnalişti la cele mai prestigioase publicaţii.  

 

Studiile la masterat – 2 ani, cu atribuirea a 120 credite – oferă o posibilitate reală absolvenţilor facultăţilor socio-umanistice să facă un pas sigur spre o formare profesională adecvată, spre dobândirea sau aprofundarea unor cunoştinţe şi aptitudini decisive pentru o viitoare carieră în sfera relaţiilor publice. programul este deschis şi pentru cei ce activează deja în acest domeniu de mare actualitate, permiţându-le să-şi consolideze şi să-şi dezvolte competenţele şi abilităţile practice, instrumentele analitice, necesare pentru promovarea metodelor moderne de gestionare a proiectelor şi a afacerilor. Itinerarul formativ, axat pe o instruire teoretico-aplicativă, este asigurat de profesori universitari şi de experţi cu o experienţă semnificativă în domeniu.

Aplică

Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism

Adresa

Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

Comisia de admitere

Telefon

E-mail