Skip to main content

Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism – Catedre

Catedra Relaţii Internaţionale, Științe Politice și Jurnalism

Specialități

Relatii Internationale
Jurnalism

Cursuri de bază Specialitatea Relații Internaționale

 • Introducere în științe politice și relaţii internaţionale
 • Teoria și istoria diplomației
 • Modul: Guvernare şi relaţii internaţionale în Antichitate și Evul Mediu
 • Modul: Guvernare şi relaţii internaţionale în epoca modernă
 • Imperii, colonialism şi globalizare
 • Guvernare şi relaţii internaţionale în perioada interbelică
 • Tehnologii informaţionale aplicate în ştiinţe politice
 • Teoria relaţiilor internaţionale
 • Relaţii internaţionale occidentale după cel de-al doilea război mondial
 • Relaţii internaţionale şi regimuri autoritare
 • Metode de cercetare în ştiinţele politice
 • Modelul Organizaţiei Naţiunilor Unite
 • Deontologie profesională
 • Construcția europeană
 • Politica integrării europene
 • Geopolitica
 • Serviciul diplomatic şi consular
 • Religie şi relaţii internaţionale
 • Relaţii internaţionale în Orientul Mijlociu
 • Leaderism și diplomație
 • Politici comparative în statele post-sovietice
 • Diplomaţia modernă: pace şi război în sec. XXI
 • Politica Integrării europene
 • Negocieri internaţionale
 • Etichetă şi protocol internaţional şi managementul securităţii internaţionale
 • Diplomaţie comercială şi business internaţional
 • Analiză de politică externă
 • Politica externă a Uniuni Europene
 • Controlul armelor şi securitatea internaţională
 • Serviciile de informaţii străine şi sisteme de securitate

Cursuri de bază Specialitatea Jurnalism:

 • Introducere în ştiinţele comunicării
 • Bazele teoriei şi practicii jurnalismului
 • Istoria mass media
 • Sistemul mass media din Republica Moldova
 • Limba străină: noţiuni generale şi terminologie specializată
 • Bazele antreprenoriatului
 • Bazele statului și dreptului
 • Limba străină: traducere specializată
 • Metodologia cercetării în jurnalism și comunicare
 • Cultură şi civilizaţie europeană
 • Mass media din occident
 • Genurile presei scrise și audiovizuale
 • Tehnologii informaţionale în jurnalism
 • Cultura comunicării interpersonale și organizaționale
 • Comunicarea prin imagini
 • Teoria şi practica relațiilor publice
 • Jurnalismul de informare
 • Jurnalism de opinie
 • Atelier de creaţie în presa tipărită și online
 • Jurnalism și deontologie
 • Construcția europeană
 • Psihologie socială și procese mediatice
 • Managementul conflictelor și tehnici de negocier
 • Jurnalismul radio
 • Jurnalismul TV
 • Atelier de creaţie audiovizuală
 • Strategii publicitare
 • Tehnici de creativitate în relațiile publice și publicitate
 • Conflictologia
 • Săptămînalul ca tip de ediţie
 • Jurnalismul de investigaţie
 • Managementul instituției media
 • Jurnalismul de agenţie
 • Atelier de creaţie (genurile presei)
 • Design-ul mass media
 • Emisiunea de actualităţi
 • Emisiunea de divertisment
 • Talk show-ul de televiziune
 • Documentarul TV
 • Filmul de ficţiune (serialul TV)

 Potenţialul ştiinţifico-didactic al catedrei întruneşte cadre tinere şi profesori-cercetători experimentaţi: 1 doctor habilitat, profesor universitar; 2 doctori în ştiinţe, conferenţiari universitari; 1 doctor în ştiinţe, lector superior; 5 lectori superiori, deţinători ai titlului de magistru; 1 lector asistent. Profesorul asociat Nicolae Dabija, redacor-şef al săptămânalului „Literatura şi arta”, este Membru de Onoare al Academiei Române. În procesul educaţional sunt implicaţi practicieni din domeniu – de la posturile radio/TV, jurnalişti consacraţi, personalităţi ale vieţii noastre publice.

 

Planurile de studii sunt elaborate în conformitate cu prevederile procesului de la Bologna. Astfel, un profesionist în comunicare este necesar să facă uz de instrumentele fine ale psihologului, filologului, chiar a actorului şi, totodată, să aibă viziunea integratoare a filosofului, politologului, sociologului, antropologului, etc. De aceea, concomitent cu disciplinele de studii axate nemijlocit pe tematica şi problematica comunicării, o deosebită atenţie se acordă obiectelor afiliate acestui domeniu. Modelul de formare a specialiştilor în Jurnalism şi Relaţii Publice comportă o perspectivă sistemică, etapizată, o organizare ierarhică a obiectelor de studii, o funcţionare eficientă a sistemului de învăţământ, care nu permite procesului educativ să funcţioneze haotic, ambiguu.

 

Metodele de instruire şi evaluare sunt diverse şi presupun: prelegeri, studii de caz, jocuri de roluri, discuţii, dezbateri, polemici, brainstorming-uri între studenţi, profesori, jurnalişti, lideri politici, analişti politici, economici, culturali, conferinţe de presă, briefinguri, seminare-dezbatere, seminare-eseu, analize critice a jurnalismului contemporan, ateliere şi laboratoare de creaţie.

Stagiile profesionale (de practică) se desfăşoară în redacţiile unor prestigioase instituţii mediatice: presa scrisă – „Literatura şi Arta”, „Jurnal de Chişinău”, „Timpul de dimineaţă” etc.; presa electronică – Compania Publică „TeleRadio Moldova”, „Vocea Basarabiei”, „Jurnal TV”; departamente de Relaţii Publice ale instituţiilor de stat şi nonguvernamentale, agenţii de publicitate, firme specializate în crearea şi promovarea imaginii, etc.

 

Absolvenţii noştri deţin posturi „vizibile” în instuţii de stat şi private: crainici-prezentatori şi redactori la posturile de televiziune, reporteri radio/TV, jurnalişti la cele mai prestigioase publicaţii.  

 

Studiile la masterat – 2 ani, cu atribuirea a 120 credite – oferă o posibilitate reală absolvenţilor facultăţilor socio-umanistice să facă un pas sigur spre o formare profesională adecvată, spre dobândirea sau aprofundarea unor cunoştinţe şi aptitudini decisive pentru o viitoare carieră în sfera relaţiilor publice. programul este deschis şi pentru cei ce activează deja în acest domeniu de mare actualitate, permiţându-le să-şi consolideze şi să-şi dezvolte competenţele şi abilităţile practice, instrumentele analitice, necesare pentru promovarea metodelor moderne de gestionare a proiectelor şi a afacerilor. Itinerarul formativ, axat pe o instruire teoretico-aplicativă, este asigurat de profesori universitari şi de experţi cu o experienţă semnificativă în domeniu.

Profesorii facultății

Spătaru Tatiana dr. hab., prof. univ.
Bohanțov Alexandru dr., conf. univ.
Cernencu Elena dr., conf. univ.
Cernencu Mihai dr., conf. univ.
Coadă Ludmila dr., conf. univ.
Mija Valeriu dr., lect. univ.
Gusanu Corneliu drd., lect. univ.
Maxim Dumitru lect. univ.
Pleșca Vitalie lect. univ.
Savin-Ciugorean Tatiana lect. univ.
Tihonova Inna lect. univ.
Ţîcu Viorica MA, Specialist Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană.

Eroare: Nu am găsit formularul de contact.

Adresa

Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

Comisia de admitere

Telefon

E-mail