Skip to main content

Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism – Parteneriate

Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism promovează, încă de la începuturile activității sale, o intensă politică de cooperare internațională, obiectivul major al căreia vizează promovarea imaginii și recunoașterea facultății și a valorilor acesteia la nivel internațional. Cooperarea internațională constituie în egală măsură o pârghie sigură de modernizare și dezvoltare, dar și calea de integrare a facultății în sistemul educațional mondial, în condițiile în care cursul regionalizării și al globalizării devine tot mai dinamic.

Un loc important în internaționalizarea facultății îl ocupă mobilitatea academică. Studenții înscriși la specialitățile facultății au posibilitatea de a participa la școli de vară și training-uri, programe de voluntariat și conferințe, a efectua studii de un semestru sau un an academic peste hotare etc.

Cadrele didactice sunt de asemenea participanți activi în cadrul programelor academice. Profesori străini sunt invitați să predea în cadrul facultății, iar profesorii facultății se implică în programe de predare și cercetare în diverse instituții din Europa și America.

Facultatea a încheiat un șir Acorduri de parteneriat și cooperare cu facultăți similare de peste hotare, printre principalii parteneri înscriindu-se: 

Facultatea de Istorie şi Patrimoniu „Nicolae Lupu”, universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România

Pe data de 13 noiembrie 2010 Facultatea Istorie şi Relaţii Internaţionale, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, reprezentată prin conf. univ. dr. Ludmila TIHONOV – în calitate de decan-interimar al facultăţii şi Facultatea de Istorie şi Patrimoniu „Nicolae Lupu”, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România, reprezentată prin conf. univ. dr. Sorin RADU – în calitate de decan al facultăţii au semnat un protocol de colaborare. Părţile au acceptat următoarele forme de colaborare:

 • Invitarea reciprocă a cadrelor didactice şi studenţilor celor două facultăţi la manifestările ştiinţifice organizate la reşedinţele partenerilor (conferinţe, sesiuni de comunicări, simpozioane, mese rotunde ş.a.)
 • Publicarea unor materiale ştiinţifice (studii, articole, comunicări) redactate de către cadrele didactice ale celor două facultăţi, în revistele şi anuarele ştiinţifice ale partenerilor;
 • Participarea în comun a partenerilor, eventual împreună cu alţi parteneri, la proiecte de cercetare în domeniile de specializare proprii facultăţilor noastre;
 • Asigurarea accesului reciproc al partenerilor la bibliotecile şi bazele de date electronice utile documentării şi cercetării ştiinţifice;
 • Publicarea reciprocă a linkurilor către adresele de Internet ale celor doi parteneri;
 • Promovarea reciprocă a unei imagini pozitive a celor două instituţii, în plan intern şi internaţional.

Facultatea Istorie, Politologie si Relaţii Internaţionale, Universitatea Naţională „Yurii Fedkovici” din Cernauţi, Ukraina

Facultatea Istorie si Relatii Internationale, ULIM colaboreaza, cu incepere din anul 2010, cu Facultatea Istorie, Politologie si Relatii Internationale, Universitatea Nationala „Yurii Fedkovici” din Cernauti. Bazele acestei colaborari s-au stabilit în martie 2010, cand o delegatie a Universitatii din Cernauti a organizat o vizita de lucru la ULIM. Printre membrii delegatiei s-a aflat si Decanul Istorie, Politologie si Relatii Internationale, Prof.univ., dr. Oleksandr Dobrjanskii, care a avut o intrevedere cu decanul Facultatii Istorie si Relatii Internationale, ULIM, Dr. Ludmila Coada. În timpul intrevedereii reprezentantii celor doua facultăţi au discutat despre formele si condiţiile viitoarei colaborări şi au elaborat planul de lucru, pe termen scurt si mediu, de activităti în domenii de interes comun axat prioritar pe segmentul didactico-stiintific si care vizează:

mobilitatea profesorilor si studenţilor 

cerctetari comune în domeniul istoriei, ştiinţelor politice şi relaţiilor internaţionale

antrenarea în proiecte regionale şi internaţionale

Site-il Facultăţii Istorie, Politologie si Relatii Internationale, Universitatea Nationala „Yurii Fedkovici” din Cernauti:

Facultatea Stiinţe şi Litere (catedra istorie si relatii internaţionale), Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mures, România

Facultatea Istorie si Relatii Internationale, ULIM colaboreaza, cu incepere din luna martie 2009 cu  Facultatea Stiinţe şi Litere (Catedra Istorie si Relatii Internaţionale) a Universităţii „Petru Maior” din Târgu-Mures, România. Acordul de parteneriat şi cooperare între facultăţile menţionate a fost semnat la 23 martie 2009 în timpul vizitei Dr. Ludmila Coadă, decanul Facultăţii Istorie şi Relaţii Internaţionale, ULIM la Facultatea Stiinţe şi Litere. Pe parcursul acestei vizite Dr. Ludmila Coadă a avut un sir de intrevederi cu reprezentanţi ai Facultăţii si Universitătii Petru Maior si anume: prof.univ.dr. Iulian Boldea – decan; prof.univ.dr. Călin Enăchescu – prorector didactic; prof.univ.dr. Cornel Sigmirean – cancelar general; conf.univ.dr. Corina Teodor – şef catedră Istorie şi Relaţii internaţionale; prof. univ., dr. Vasile Dobrescu.

Acordul de cooperare semnat între cele doua facultăţi menţionate prevede următoarele acţiuni:

 • Schimb de experienta a cadrelor didactice în scopul însuşirii unor noi metode de predare, a noi tehnologii informationale aplicabile în procesul de studii;
 • Implicarea cadrelor didactice a facultatii partenere in procesul de studii a facultatii de baza prin predarea unor cursuri cu caracter curricular sau extracurricular.
 • Schimb de programe de învaţământ la nivel de studii licentiale sau de masterat;
 • Contribuţia comună la pregatirea specialiştilor: prin mobilitatea studenţească şi angajarea studentilor in procesul de studii a facultăţii partenere pentru o perioada de un semestru şi/sau efectuarea stagiului de practică;
 • Cooperarea ştiinţifică la nivel de studenţi: prin participarea la conferinţele anuale studenteşti organizate de facultăţile partenere;
 • Cooperarea ştiinţifică între cercetători (cadre didactice): prin participarea la conferinte ştiinţifice organizate la nivel de facultati; prin publicatii în revistele facultăţilor şi prin efectuarea unor cercetări comune.

Site-il Facultăţii Stiinţe şi Litere (Catedra Istorie si Relatii Internaţionale), Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mures, România

Facultatea Istorie, Institutul umanistic regional de stat din Moscova

Cooperarea Facultății Istorie și Relații Internaționale, ULIM cu Facultatea Istorie, Institutul umanitar regional de stat din Moscova (Московский Государственный Областной Гуманитарный Институт (МГОГИ) a demarat cu începere din februarie 2013, odată cu vizita delegației ULIM-ului, inclusiv a decanului Facultății Istorie și Relații Internaționale la MGOGI și are la bază acordul de colaborare dintre ULIM și MGOGI semnat în anul 2012.

Direcțiile de cooperare asupra cărora au convenit reprezentanții celor două facultăți și instituții de învățământ vizează:

 • mobilitatea studenţilor (programe de studii, stagii de practică, participare la evenimente științifice, culturale);
 • cooperare la nivel de cadre didactice și științifice – publicații în revistele instituționale, participare la conferințe, antrenarea în proiecte regionale şi internaţionale etc.

Site-ul Facultăţii Istorie, Institutul umanitar regional de stat din Moscova:

Eroare: Nu am găsit formularul de contact.

Adresa

Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

Comisia de admitere

Telefon

E-mail