Skip to main content
Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism

STUDENȚII a. III, „RELAȚII INTERNAȚIONALE” LA LANSARE DE CARTE

Studenții anului III, specialitatea „Relații internaționale”, ULIM au participat vineri, 19 decembrie 2014 la lansarea culegerii de studii Two Decades of Development in Post-Soviet States: Successes and Failures, care a avut loc în incinta Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

Volumul constituie materializarea lucrărilor prezentate la conferința cu același titlu organizată de ANTIM în decembrie 2011 în contextul

marcării a două decenii de la destrămarea Uniuni Sovietice și cuprinde studii și articole semnate de experți în problemele spațiului post-sovietic

(politica externă, politica memoriei, securitate, relații economice, societate civilă etc.)

din instituții de profil atât din statele fost-sovietice, cât și din Occident.