Skip to main content

Facultatea RelaÅ£ii InternaÅ£ionale, Științe Politice și Jurnalism, ULIM organizează conferinÅ£a ştiinÅ£ifică anuală studențească SYMPOSIA STUDENTIUM.

ConferinÅ£a va avea loc la 24 aprilie 2015, Ć®n incinta Universităţii Libere InternaÅ£ionale din Moldova. La conferinţă sunt invitaÅ£i studenți ai ciclurilor licență, masterat și doctorat de la specialitățile RelaÅ£ii InternaÅ£ionale, Științe Politice, Jurnalism, Comunicare și New Media, Istorie etc.

Limbile de lucru: RomĆ¢na, franceza, engleza, rusa

Termenul limită de prezentare a titlurilor comunicărilor pentru conferinţă: 31 martie 2015

Pentru informaţii suplimentare:

site Facultate:Ā www.istorie.ulim.md

e-mail:Ā [email protected]; [email protected]