Skip to main content
Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism

Vizită de studiu la Brusselles în cadrul proiectului programului TEMPUS finanțat de Uniunea Europeană

În perioada 17-22 iunie, o delegație din partea ULIM-ului s-a aflat la Busselles în cadrul unei vizite de lucru prin proiectul Predarea și învățarea inovativă a Studiilor Europene – Innovative Teaching and Learning of European Studies (INOTLES), TEMPUS pentru perioada de 3 ani, începând cu decembrie 2013 și până în noiembrie 2016.

ULIM este unul din partenerii consorțiului alături de instituții din Republica Moldova, Georgia, Ucraina, Marea Britanie și Belgia, Universitatea Maastricht din Olanda fiind coordonatorul proiectului.

Proiectul INOTLES este preconizat pentru a contribui la reformarea curriculară și modernizarea învățământului superior în Georgia, Republica Moldova și Ucraina, prin implementarea metodelor inovative în cadrul cursurilor programelor de masterat în Studii Europene.

INOTLES favorizează cooperarea partenerilor din spațiul Parteneriatului Estic și a centrelor universitare de excelență din UE cunoscute pentru performanțele în domeniul metodelor de predare (incluzând e-learning, învățarea bazată pe probleme, simularea etc.).

Participații la eveniment au avut posibilitatea să viziteze Parlamentul European și Comisia Europeană.