Facultatea Științe Sociale și ale Educației

Facultatea Științe Sociale și ale Educației

Facultatea Științe Sociale și ale Educației își propune să devină prima în cadrul facultăților de științe social-comportamentale din Republica Moldova. Pentru aceasta întreaga structură curriculară a ofertei educaționale a fost orientată spre cerințele pieței muncii din Republica Moldova și de peste hotare. Facultatea propune programe de studiu întocmite în conformitate cu solicitările naționale și cele mai valoroase practici internaționale, prin care se formează specialiști competitivi pe piața muncii. Cadrele didactice și studenții de la cele trei cicluri – licențiat, masterat, doctorat, sunt parteneri în proiecte sociale, de cercetare, în consolidarea diferitor forme de pregătire profesională, prin care tinerilor le sunt oferite posibilități de afirmare socială în contextul dinamic și concurențial contemporan. Suntem o echipă – vă invităm să faceți parte din aceasta!

Svetlana RUSNACDecan

Orarul cursurilor

Studii cu

Studii la

Svetlana Rusnac

Decan, Conferenţiar universitar, doctor în psihologie

https://www.facebook.com/psihologieulim/

biroul 345a

[/vc_column]

Melentieva Aliona

Prodecan, MA, drd., lector universitar

email: [email protected]

Svetlana Haraz

Şef Catedră Asistență Socială și Sociologie ”Nicolae Sali”

https://www.facebook.com/psihologieulim/

biroul 348

Neli Balode

Şef CatedrăPsihologie și Științe ale Educației

https://www.facebook.com/psihologieulim/

biroul 349

  Aplică

  Științe Sociale și ale Educației

  Adresa

  Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

  Comisia de admitere

  Telefon

  E-mail