Skip to main content
Facultatea Științe Sociale și ale Educației

Facultatea Științe Sociale și ale Educației

Facultatea Științe Sociale și ale Educației își propune să devină prima în cadrul facultăților de științe social-comportamentale din Republica Moldova. Pentru aceasta întreaga structură curriculară a ofertei educaționale a fost orientată spre cerințele pieței muncii din Republica Moldova și de peste hotare. Facultatea propune programe de studiu întocmite în conformitate cu solicitările naționale și cele mai valoroase practici internaționale, prin care se formează specialiști competitivi pe piața muncii. Cadrele didactice și studenții de la cele trei cicluri – licențiat, masterat, doctorat, sunt parteneri în proiecte sociale, de cercetare, în consolidarea diferitor forme de pregătire profesională, prin care tinerilor le sunt oferite posibilități de afirmare socială în contextul dinamic și concurențial contemporan. Suntem o echipă – vă invităm să faceți parte din aceasta!

Svetlana RUSNACDecan

Orarul cursurilor

Studii cu

Studii la

Svetlana RUSNAC

Decan, Conferenţiar universitar, doctor în psihologie

https://www.facebook.com/psihologieulim/

[/vc_column]

Svetlana HARAZ

Şef Catedră Asistență Socială ”Nicolae Sali”

Neli Balode

Şef Catedră Psihologie și Științe ale Educației, dr. conf. univ

https://www.facebook.com/psihologieulim/

biroul 349

Eroare: Nu am găsit formularul de contact.

Adresa

Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

Comisia de admitere

Telefon

E-mail