Facultatea Științe Sociale și ale Educației

Facultatea Științe Sociale și ale Educației

Facultatea Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială își propune să devină prima facultate de științe aplicate umanistice din Republica Moldova. Pentru aceasta a fost reelaborată întreaga structură curriculară a ofertei educaționale, care a fost în întregime orientată spre cerințele pieței muncii din Republica Moldova și de peste hotare.

Svetlana RUSNACDecan

Orarul cursurilor

Studii cu

Studii la

Svetlana Rusnac

Decan
Conferenţiar universitar, doctor în psihologie

https://www.facebook.com/psihologieulim/

biroul 345a

Melentieva Aliona

Prodecan
MA, drd., lector universitar

tel.: (+373 22) 21 35 31

email: [email protected]

Svetlana Haraz

Şef Catedră
Asistență Socială și Sociologie ”Nicolae Sali”

https://www.facebook.com/psihologieulim/

biroul 348

Neli Balode

Şef Catedră
Psihologie și Științe ale Educației

https://www.facebook.com/psihologieulim/

biroul 349

Aplică

Științe Sociale și ale Educației

Adresa

Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

Comisia de admitere

Telefon

E-mail