Skip to main content
Facultatea Științe Sociale și ale Educației

Colocviul Științific Internațional Psihologia socială în secolul XXI: provocări, tendințe, perspective

Înregistrarea pentru participare la Colocviul Științific Internațional Psihologia socială în secolul XXI: provocări, tendințe, perspective va avea loc la 4 mai 2017 (10.30-11.00), adresa: Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 52 (ULIM), Aula Magnifică, bl. 3, et. 4. Pentru informație adresați-vă la tel. +37368850250 (Svetlana Rusnac), +37379243169 (Balan Ecaterina). Participarea la colocviu în calitate de audient este creditată cu 10 credite (certificat de participare).

PROGRAMUL COLOCVIULUI ȘTIINȚIFIC INTERNAȚIONAL
”Psihologia socială în secolul XXI: provocări, tendințe, perspective”
PROGRAM OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC COLLOQUIUM
”Social Psychology in the 21st Century: Challenges, Trends, and Perspectives”

4 Mai 2017 / 4 mai 2017
Aula Magnifica, bl. 3, floor 4 / Aula Magnifică, bl. 3, et. 4
10.30-11.00 ÎNREGISTRAREA PARTICIPANȚILOR / REGISTRATION
11.00-12.00 ȘEDINȚĂ DE INAUGURARE / THE OPEN CEREMONY
Șleahtițchi Mihai.Mesaj de salut / Greetings
Mesaje de salut (organizațiile-parteneri, decanii facultăților ULIM, structurile administrative ULIM)
Rusnac Svetlana. Psihologia socială despre problemele secolului XXI / The social psychology about the problems of the 21st century
12.00-13.30 COMUNICĂRI ÎN PLEN / PLENARY’ COMMUNICATIONS
Васютинський Вадим Олександрович.Психологическое тяготение к бедности: разработка опросника и опыт исследования / Psychological gravity to poverty: questionnaire development and study experience
Cтепанова Галина Семеновна. Современные (системные) стратегии исследования этнической идентичности / Modern (system) strategies of ethnic identity research
13.30-14.30 PAUZĂ DE PRÂNZ-CAFEA / LUNCH-COFFEE BREAK
14.30-16.30 COMUNICĂRI ÎN PLEN / PLENARY’ COMMUNICATIONS
Şleahtiţchi Mihai. Despre importanţa modificării practicilor sociale / About the importance of changing social practices
Briceag Silvia, Cazacu Daniela, Corcevoi Maria.Cercetarea funcţionalităţii familiilor din Republica Moldova şi elaborarea mecanismelor de reajustare psiho-socială a acestora / The functionality of families study in the Republic of Moldova and development of the mechanisms for their psycho-social readjustment
Блажко Владимир.. Личность в кризисном обществе: особенности социализации / The personality in a crisis society: the particularities of socialization
16.30-17.00 PAUZĂ DE CAFEA / COFFEE BREAK
17.00-17.30 DISCUȚII ȘI TOTALIZĂRI / DISCUSSIONS AND TOTALIZATIONS
5 Mai 2017 / 5 mai 2017
Aula Magnifica, bl. 3, floor 4 / Aula Magnifică, bl. 3, et. 4
09.00-12.00 COMUNICĂRI ÎN PLEN / PLENARY’ COMMUNICATIONS
Кауненко Ирина, Каунова Наталья. Психология больших социальных групп: этнопсихологический аспект / Psychology of big social groups: ethno-psychological aspect
Caranfil Narcisa Gianina, Rusnac Svetlana, Robu Viorel. Universul reprezentării sociale a şcolii şi şcolarităţii în rândul adolescenţilor contemporani: analiză comparativă România-Republica Moldova / The universe of social representation of school and schooling among contemporary adolescents: comparative analysis Romania-Republic of Moldova
Rusnac Svetlana. Cercetarea stării de bine psihologic: metodologie și rezultate / The psychologic well-being study: methodology and results
Sandovici Anișoara, Robu Viorel. Reprezentarea socială a sexualităţii în rândul adolescenţilor români / The social representation of sexuality in romanian adolescents
12.00-12.30 PAUZĂ DE CAFEA / COFFEE BREAK
12.30-13.30 DEZBATERI / DISCUSSIONS
Calancea Robert, Calancea Angela. Discriminarea rasială și efectele ei sociale analizate prin prizma legii din Marea Britanie / Racial discrimination and its social impact assessed from the perspective of UK law
Iurchevici Iulia. Structura și calitatea timpului liber al familiilor studenţeşti / Structure and quality of time-free of student families
Afanas Olga.Reziliență și ireziliență. Comportament rezilient – un itenerar personal conștient /de evoluție personală conștientă dincolo de o simplă rezistență la dificultate / Resilience and irreconcilability. Resilient behavior – a conscious person iteration / conscious personal beyond a simple resistance to difficulty
13.30-14.00 DISCUȚII ȘI TOTALIZĂRI / DISCUSSIONS AND TOTALIZATIONS

Leave a Reply