Skip to main content
Facultatea Științe Sociale și ale Educației

Conferință Științifică Internațională „Preocupări contemporane ale științelor socio-umane în contextul transformării de mentalități” Ediția a VII-a

Facultatea Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială organizează în parteneriat cu Facultatea de Psihologie de Științele Educației a Universității “Petre Andrei” din Iași; Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte a Universității de Stat ”Alecu Russo” din Bălți; Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială a Universității Pedagogice de Stat ”Ion Creangă”; Asociația Psihologilor Practicieni din Moldova Conferință Științifică Internațională „Preocupări contemporane ale științelor socio-umane în contextul transformării de mentalități” Ediția a VII-a.

Conferința va avea loc în cadrul Universității Libere Internaționale din Moldova în perioada 8-10 decembrie 2016, Aula Magnifica, et. 4, 52, str. Vl. Pârcălab, Chişinău, Republica Moldova.

Formularul de înscriere la conferință (ROM), precum și informații privind parametrii tehnici pentru articole, date de contact și prețuri – aici.

Formularul de înscriere la conferință (ENG)- aici