Skip to main content
Hotărâri

HOTĂRÎREA Nr. 2/6 din 27.03.2013

În urma audierii raportului „Cercetarea științifică la ULIM în anul 2012”

Senatul ULIM a hotărît:

  1. A aproba rapoartele privind activitatea științifică a subdiviziunilor ULIM pentru anul 2012.
  2. A solicita tuturor cercetătorilor și cadrelor didactice ULIM prezentarea la DIB a cîte un exemplar sau copie a publicaților științifice și metodico-didactice.
  3. A sugera cercetătorilor științifici antrenarea mai activă a studenților tuturor ciclurilor universitare în procesul de cercetare.
  4. A recomanda conducătorilor de doctorat, conducătorilor subdiviziunilor ULIM optimizarea studiilor doctorale.
  5. A aprecia efortul DIB ULIM în promovarea științei universitare prin organizarea „Salonului Scientia”.