Licență – Planuri de studii

Facultatea Drept
Plan de invatamant (zi) descarcă
Plan de invatamant (fr) descarcă
Plan masterat drept internațional descarcă
Plan masterat drept civil descarcă
Plan masterat drept constitutional descarcă
Facultatea Inginerie si Informatica
Planuri de studii la Catedra Ingineria Calculatoarelor descarcă
Planuri de studii la Catedra Tehnologii Informationale descarcă
Facultatea Istorie si Relatii Internationale
Stiinte politice – Relatii internationale descarcă
Stiinte umaniste – Istorie descarcă
Stiinte politice – Politologie descarcă
Facultatea de Litere
Plan de studii la specialitatea LIMBI MODERNE descarcă
Plan de studii la specialitatea JURNALISM descarcă
Plan de studii la specialitatea ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII descarcă
Facultatea Psihologie si Asistenta Sociala
Planul de invatamant pe ani de studii specialitatea „Psihopedagogie” (Zi) descarcă
Planul de invatamant pe ani de studii specialitatea „Psihopedagogie” (fr)I descarcă
Planul de invatamint pe ani de studii specialitatea „Psihologie”, sectia ZI descarcă
Planul de invatamant pe toti anii de studii specialitatea „Asistenta Sociala”, sectia Zi descarcă
Planul de invatamant pe toti anii de studii specialitatea „Asistenta Sociala”, sectia FR descarcă
Planul de invatamant pe toti anii de studii specialitatea „Sociologie”, sectia ZI descarcă
Planul de invatamant pe toti anii de studii specialitatea „Sociologie”, sectia FR descarcă

  Aplică

  Studii - Licență

  Adresa

  Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

  Comisia de admitere

  Telefon

  E-mail