Licență – Taxa de studii

PROGRAME DE STUDII – CICLUL I – LICENȚA

Nr Cod Denumirea specialității Taxa (MDL)
Studii cu frecvență Frecvență redusă
1 0111.3 Psihopedagogie 5000 3000
2 0212.2 Design interior 8000 -
3 0231.3 Traducere și interpretare 6500 -
4 0312.2 Relații internaționale 6500 3500
5 0313.1 Psihologie 5900 -
6 0314.1 Sociologie 4000 2500
7 0319.1 Asistență socială 5800 3000
8 0321.1 Jurnalism și procese mediatice 6000 3500
9 0410.2 Economie mondială și relații economice internaționale 7300 3900
10 0411.1 Contabilitate 4000 2500
11 0412.1 Finanțe și bănci 7300 3900
12 0413.1 Business și administrare 7300 3900
13 0414.1 Marketing și logistică 7300 3900
14 0421.1 Drept 8500 4500
15 0613.1 Tehnologia informației 5500 3300
16 0613.2 Securitate informațională 5500 3300
17 0613.4 Informatică 5500 3300
18 0613.5 Informatică aplicată 5500 3300
19 1010.1 Servicii publice estetologice 6500 -
20 1013.1 Servicii hoteliere, turism și agrement 7300 3900

Dosarul candidatului la studii  va cuprinde următoarele documente:

 

 • Actul de studii cu anexa respectivă (original + copie);
 • Copia buletinului de identitate sau a pașaportului;
 • Certificatul medical-tip (formularul 086-e);
 • 4 fotografii cu dimensiunea 3×4 cm.

  Aplică

  Studii - Licență

  Adresa

  Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

  Comisia de admitere

  Telefon

  E-mail