Skip to main content
Masterat

Masterat

La ciclul masterat sunt admisi absolventii ciclului licenta. Schimbarea domeniului de specializare la masterat este posibila daca solicitantul a acumulat minimum 20 credite (incluse in 180 sau 240 necesare) la ciclul licenta la disciplinele ce tin de domeniul solicitat. De exemplu, pentru a urma un program de master in economie dupa studii in domeniul informaticii, in cele 180 credite acumulate trebuie sa figureze minimum 20 la disciplinele din domeniul informaticii.

Calificarile ce denota completarea ciclului II sunt acordate studentilor care:

  1. au dat dovada de cunostinte si competente acumulate si extinse in cadrul ciclului I, cunostinte ce prezinta baza sau posibilitatea dezvoltarii originalitatii ideilor aplicate de obicei in cadrul domeniului de cercetare;
  2. pot sa aplice cunostintele si competentele achizitionate, abilitatile de solutionare a problemelor in circumstante noi sau necunoscute in cadrul unor contexte mai vaste sau multidisciplinare caracteristice domeniului lor de studiu;
  3. pot sa aplice cunostintele in solutionarea problemelor complexe, sa formuleze opinii ce includ reflectarea responsabilitatilor de ordin social si etic;
  4. pot formula concluzii in baza cunostintelor in mod rational, clar si fara ambiguitati auditoriului de specialisti versati si celui obisnuit;
  5. poseda capacitati ce le permit continuarea studiilor in mod independent.
Regulamentprivind organizarea și desfășurarea admiterii la universitatea liberă internațională din moldova, ciclul ii – studii superioare de master, pentru anul universitar 2018/2019 descarcă
Regulamentul cu privire la organizarea studiilor superioare de masterat (ciclul ii) descarcă
Acte necesare pentru doritorii de a face studii prin masterat descarcă

ADMITEREA 2019-2020

PROGRAME DE STUDII – CICLUL II MASTERAT

Facultatea Denumirea programului de masterat
Facultatea Drept Drept internaţional şi instituţional
Instituții de drept privat
Științe penale
Dreptul economic și vamal
Instituții de drept administrativ și constituțional
Facultatea Ştiinţe Economice Business Management și Antreprenoriat
Management, marketing și logistică
Finanţe, Bănci, Contabilitate: management, expertiză și audit
Facultatea Ştiinţe Sociale și ale Educaţiei Psihologie clinică şi consiliere psihologică
Psihologia juridică
Psihologia socială
Management educațional
Studii avansate în asistența socială și expertiza socială
Management culturii organizaționale și comportamentale ale resurselor umane
Managementul serviciilor sociale și de sănătate
Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism Diplomație, Securitate, Business și Comunicare
Management Media, Marketing online și Business Comunicare
Facultatea de Litere Traducere specializată și comunicare interculturală: limbi romanice și germanice (MP)
Facultatea Biomedicină Managementul serviciilor de frumusețe și recuperare
Limbi străine aplicate în turism şi comerţ internaţional
Facultatea Informatică, Inginerie și Design Tehnologii și aplicații WEB
Calculatoare, sisteme și rețele informatice
Tehnologii moderne în design interior

Eroare: Nu am găsit formularul de contact.

Adresa

Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

Secția Masterat

Comisia de admitere

Telefon

E-mail