Skip to main content

 

STUDII SUPERIOARE DE MASTERAT, CICLUL IIActe normative

 

 

Naționale
Codul Educaţiei al Republicii Moldova descarcă
Hotărîrea Guvernului nr. 464 din 28.07.2015 pentru aprobarea regulamentului cu privire la organizarea ciclului II – studii superioare de master descarcă
Regulamentul de organizare a studiilor în învățămîntul superior în baza sistemului național de credite descarcă
Ordinul nr. 1045 din 29.10.2015 Plan-cadru pentru studii superioare (ciclul I – licență, ciclul II – master, studii integrate, ciclul III – doctorat) descarcă
Ordinul nr. 203 din 19.03.2014 Regulamentul-cadru privind stagiile de practică în învăţămîntul superior descarcă
Ordinul nr. 671 din 06.08.2010 Regulament-cadru al catedrei instituţiei de învăţămînt superior descarcă
Ordinul nr. 671 din 06.08.2010 Regulament-cadru al facultăţii instituţiei de învăţămînt superior descarcă
Regulamentul-cadru cu privire la mobilitatea academică în învăţămîntul superior descarcă
Hotărîre Guvernului Republicii Moldova nr. 1167 din 28.11.2018 сu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexa nr.3 la cadrul național al calificărilor din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1016/2017 descarcă
Corelarea titlurilor de licențiat – master – doctor/ doctor habilitat conform nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învățământul superior (HG nr. 482 din 28.06.2017) și nomenclatorului specialităților științifice (HG nr. 199 din 13.03.2013) descarcă
Instituționale
Regulamentul cu privire la organizarea studiilor superioare de masterat (Ciclul II) – abrogat

Regulamentul instituțional cu privire la organizare și desfășurarea a studiilor superioare de master – ciclul II, 2022

Metodologia privind acumularea minimului curricular inițial

descarcă

 

descarcă

descarcă

Regulamentul privind stagiile de practică descarcă
Metodologia de organizare și desfășurare  admiterii la studii superioare de master- ciclul II pentru anul universitar 2022-2023 descarcă

Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

(+373 22) 22 00 20

(+373 22) 20 59 78

(+373) 79 22 00 29

admitere@ulim.md