Masterat

Masterat

ADMITEREA 2019-2020

Comisia de Admitere activează în perioada 01 iulie – 31 august 2019.
Înscrierea candidaților la concursul de admitere se realizează zilnic cu începere de la ora 09.00 – 17.00.

PROGRAME DE STUDII – CICLUL II MASTERAT

Facultatea Program Nr. de credite Durata studiilor
Facultatea drept - Drept internaţional şi instituţional;
- Științe penale;
- Instituţii de drept privat;
- Drept economic și vamal;
- Instituții de drept administrativ și constituțional.
90 1.5 ani
Facultatea Științe Economice - Business Management și Antreprenorial;
- Management, marketing și logistică;
- Finanţe, Bănci, Contabilitate: management, expertiză și audit;
120 2 ani
Facultatea relații internaționale, științe politice și jurnalism - Diplomație, Securitate, Business și Comunicare;
- Management Media, Marketing online și Business Comunicare.
120 2 ani
Facultatea Științe Sociale și ale Educației - Psihologie clinică şi consiliere psihologică;
- Psihologia juridică;
- Psihologia socială;
- Management educațional;
- Studii avansate în asistența social și expertiza socială;
- Managementul culturii organizaționale și comportamentale al resurselor umane;
- Managementul serviciilor sociale și de sănătate;.
120 2 ani
Facultatea de Litere - Traducere specializată și comunicare interculturală: limbi romanice și germanice;
- Limbi străine aplicate în turism şi comerţ internaţional.
120 2 ani
Facultatea Biomedicină și Ecologie - Managementul serviciilor de frumusețe și recuperare; 120 2 ani
Facultatea Informatică, Inginerie și Design - Tehnologii și aplicații web;
- Calculatoare, sisteme și rețele informatice;
- Tehnologii moderne în design interior.
120 2 ani

Acte necesare

Dosarul candidatului la studii va cuprinde următoarele documente:

a) Actul de studii cu anexa respectivă (original + copie);

b) Copia buletinului de identitate;

c) Certificatul medical-tip (formularul 086-e);

d) 4 fotografii cu dimensiunea 3×4 cm.

Facilități

1. Se oferă absolvenților ULIM a ciclului I – Licență, care pe parcursul anilor de studii au achitat contractul şi vor continua studiile la ciclul II – Masterat, posibilitatea de a beneficia de o scutire din suma contractului pentru studii, după cum urmează:

    1. Scutire de 20 % din suma contractului, cu condiția achitării taxei de studii până la data de 01 august 2019;
    2. Scutire de 10 % din suma contractului cu condiția achitării taxei de studii până la data de 17 august 2019;

2. Se oferă absolvenților altor instituții universitare care vor depune actele pentru continuarea studiilor la ciclul II Masterat, posibilitatea de a beneficia de o scutire de 10 % din suma contractului pentru studii, cu condiția achitării taxei de studii până la data de 17 august 2019:

3.Persoanele pot beneficia de reducerile sau scutirile menționate mai sus, dacă vor depune o cerere în acest sens pe numele Rectorului ULIM. Decizia de oferire a reducerilor și scutirilor menționate ține de competența exclusivă a Rectorului ULIM.

Aplică

Studii - Masterat

Adresa

Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

Secția Masterat

Comisia de admitere

Telefon

E-mail