Skip to main content
noutăți

Acord de colaboratre între ULIM și UPSC

În data de 18 noiembrie 2021, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, reprezentată de Domnul Rector, conf. univ., dr. Ilian GALBEN şi Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, reprezentată de Doamna Rector, conf. univ., dr. Alexandra BARBĂNEAGRĂ, au semnat un acord de colaborare pentru organizarea mobilității academice între studenţi și cadrele didactice.

Leave a Reply