Skip to main content
noutăți

Conferința Științifică Internațională “Symposia Investigatio Biblioteca, ediția a 13-a”

La 20 octombrie, curent, a avut loc Conferința Științifică Internațională (online), “ Symposia Investigatio Biblioteca, ediția a 13-a”, desfășurată cu prilejul a 29 de ani de la fondarea Universității Libere Internaționale din Moldova, cu genericul “ Provocările și oportunitățile în bibliotecile din învățământ în contextul noilor realități”.

Evenimentul a fost onorat prin prezența online a peste 100 de participanți atât din țară cât și de peste hotarele ei, cu un număr de 15 comunicări interesante și informative, dintre care 10 aparținând bibliotecilor din țară iar alte 5 – România și SUA.

Cu un mesaj de salut, au venit:

 • Vitalie GAMURARI, dr., conf. univ., Prorector pentru Cercetare Științifică ULIM și Studii Doctorale
 • Elena PINTILEI, director general, Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Președintele Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova
 • Irina CERNEAUSCAITE, director, Departamentul Informațional Biblioteconomic, ULIM

 

SECȚIUNEA I

“ADAPTAREA BIBLIOTECILOR LA NOILE REALITĂȚI. OFERIREA ÎNVĂȚĂRII PE TOT PARCURSUL VIEȚII ÎN SPAȚIU ȘI TIMP “

Moderator: Larisa PATLIS, director interimar, Departamentul Informațional Biblioteconomic, ULIM

 • Ludmila CORGHENCI, șef Centru de Formare Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării, Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Chișinău, Republica Moldova – “Accentuarea dimensiunii deontologice în activitatea educațională a centrelor biblioteconomice”
 • Petruța Mihaela VOICU, vicepreședinte Asociația Bibliotecarilor din România, lector formator Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală, Ministerul Culturii, București, România – “Imperative ale profesiei – Standardul ocupațional Bibliotecar Studii Superioare”
 • Tara RADNIECKI, director, DeLaMare Science and Engineering Library, Universitatea din Nevada, Reno, SUA –  “Makerspaces & Intellectual Property in a STEM Library”
 • Irina COJOCARU, drd. Infodocumentare, Biblioteconomie și Știința Informării, Universitatea de Stat din Moldova, fondator Metadata, Chișinău, Republica Moldova – “Vizibilitatea activității științifice: oportunități și instrumente”
 • Natalia GHIMPU, specialist principal, Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Chișinău, Republica Moldova – “Incluziunea socială a persoanelor private de libertate prin programe educaționale (Biblioterapie, Comunicare asertivă – terapie prin lectură și scris, eGuvernare)”
 • Angela AMORȚITU,bibliotecar principal, coordonator al Centrului de Informare al Uniunii Europene, Biblioteca Științifică a ASEM, Chișinău, Republica Moldova – “Centrul de Informare al Uniunii Europene din cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei: predestinație și provocări pentru bibliotecari și utilizatori”
 • Larisa STRAISTARI, specialist principal, Departamentul Informațional Biblioteconomic, ULIM, Chișinău, Republica Moldova- “Viziunea bibliotecii și a bibliotecarului la etapa actuală”
 • Melania Luana BUTNARIU, drd. / bibliotecar, Universitatea din București / Biblioteca Județeană „George Barițiu” – Brașov – Centrul de Excelență pentru Copii și Tineret, Brașov, România – “Viitorul colaborativ al bibliotecilor”

 

SECȚIUNEA II

“INTEGRAREA NOILOR TEHNOLOGII ÎN ACTIVITATEA BIBLIOTECILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNT DEZVOLTAREA SERVICIILOR ŞI PRODUSELOR INFO-BIBLIOTECARE ÎN ERA ONLINE”

Moderator: Larisa STRAISTARI, specialist principal,Departamentul Informațional Biblioteconomic, ULIM

 • Corina DOVÎNCĂ, șef Serviciu Referințe, BCU ”Carol I” București, drd. Universitatea București, Școala Doctorală de Litere, București, România – “Servicii și produse info-documentare înainte și după pandemie: o radiografie”
 • Tamara CROITORU, director adjunct interimar, Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”, Chișinău, Republica Moldova – “Serviciile de bibliotecă în situații de criză: Ce? Cum? Încotro? “
 • Loredana STANCIU, bibliotecar formator, Biblioteca Județeană ”N.Iorga” Prahova, România – “Puterea marketingului în dezvoltarea serviciilor vs. creativitatea”
 • Lilia POVESTCA, drd, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Republica Moldova – “Educația online – oportunitate pentru dezvoltarea competențelor bibliotecarului “
 • Vera CIOCAN, bibliotecar, gradde calificareI, IP LT ,,Mitropolit Nestor Vornicescu” com. Lozova, r-nul Strășeni, Republica Moldova – “Biblioteca școlară – centru de informare și instruire “
 • Ecaterina COJOCARU, bibliotecar coordonator, Departamentul Informațional Biblioteconomic, ULIM, Chișinău, Republica Moldova – “Forme si metode moderne de activitate a bibliotecilor universitare”
 • Larisa PATLIS, director interimar DIB, Victoria CIOBANU, bibliotecar CID, Departamentul Informațional Biblioteconomic, ULIM, Chișinău, Republica Moldova – “Utilizarea rețelelor sociale în învățământul online: vocea bibliotecii”

S-au abordat teme diverse și informative de la adaptarea bibliotecilor la noile realități, la integrarea noilor tehnologii în activitatea bibliotecilor din învățământ și dezvoltarea serviciilor și produselor info-documentare în era online.

Leave a Reply