Skip to main content

În ziua de 17 octombrie, lucrările conferinței științifice: UNIVERSITAS EUROPAEA: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare” au continuat în cadrul Școlilor Doctorale, a facultăților și a Departamentului Informațional Biblioteconomic.

La Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism s-a desfășurat conferința științifică cu participare internațională: „History, politics and mass-media in post-soviet societies and the world”. La eveniment au fost reprezentanți ai conducerii ULIM, ai facultății, profesori și studenți, precum și distinși oaspeți, precum:  Volodymyr Boyechko, Însărcinatul cu Afaceri a.i. al Ucrainei în RM; Tatiana Busuncian, director Pro Marshall Center of the RM; Yifeng Wang, directorul Institutului „Confucius”. Printre subiectele abordate în cadrul conferinței se numără: educația în perioada de tranziție post-sovietică, construirea națiunilor și identităților în societățile post-sovietice, democratizare, relațiile cu UE, noile media și democrația în Eurasia post-sovietică. Sesiunea plenară a fost urmată de 7 paneluri antrenante la care au participat experți locali și internaționali.

Facultatea de Litere și Institutul de Cercetări Filologice și Interculturale în parteneriat cu Universitatea „ Alexandru Ioan Cuza”, Iași, Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava și Universitatea „Spiru Haret”, București, au organizat conferința științifică internațională „Complementaritatea traducerii și traducerea complementarității lingvo-culturale”. În Argumentul evenimentului s-au anunțat pentru dezbatere câțiva vectori de cercetare: traducerea și diversitatea civilizațională; raționalitate complexă și complementară în traductologie; manifestări complementar-integrale în lingvistică; literatura și complementaritățile civilizaționale;  didactica contrastiv-complementară a limbilor-culturi. Organizatorii anunță că în data de 18 octombrie va avea loc o Videoconferință în cadrul Centrului de Reușită Universitară (AUF BECO) ULIM.

În cadrul Școlii Doctorale în Științe Economice, Sociale și Tehnologii Informaționale a avut loc conferința științifică cu participare internațională „Europenizarea și globalizarea științei economice: provocări, tendințe, perspective”, compusă din 2 secțiuni: Impactul tendințelor și perspectivelor dictate de procesele de europenizare și globalizare asupra activităților entităților economice; Perspective, tendințe și provocări ale dezvoltării instituțiilor financiare în contextul proceselor de europenizare și globalizareEvenimentul a fost și un moment oportun pentru semnarea Acordului de colaborare academică între Facultatea Științe Economice în persoana decanului Valeriu Baeșu și Catedra Business Comercial de la Academia de Studii Economice „D. A. Tsenov” din Bulgaria în persoana dr. Petranka Midova, care se află în mobilitate academică la instituția noastră.

Membrii Facultății Științe Sociale și ale Educației  împreună cu cercetătorii și doctoranzii de peste hotare s-au reunit la conferința internațională științifico-practică „Contemporary Methodological Guidelines and Practices in Social Sciences”. Participanții și-au propus pentru zilele de 17 și 18 octombrie să identifice soluții pentru dilemele metodologice, fapt ce va asigura consolidarea poziției și cercetării în științele sociale.

La Școala Doctorală Drept, conferința științifico-practică cu participare internațională s-a desfășurat într-un format tradițional, cu genericul: „Internaționalizarea cercetărilor științifice în contextul importanței promovării dialogului social în societățile polarizate”, fiind abordate subiecte de ordin juridic și purtate dezbateri asupra unor documente adoptate la nivel regional și național.

La Departamentul Informațional Bilbioteconomic s-a desfășurat cea de-a 11-1 ediție a conferinței științifice Symposia Investigato Bibliotheca, cu titlul: „Biblioteca universitară la intersecția paradigmelor tradiționale și a celor contemporane.” Organizatorii menționează că scopul reuniunii este de a pune în dezbateri aspecte ale realității, precum reformele și metamorfozele care au loc în biblioteci, procesul continuu de integrare și adaptare la noile necesități ale utilizatorului.

Serviciul de Presă, ULIM

 

Leave a Reply