Skip to main content

În data de 18 decembrie curent, Sala de lectură Nr. 3 a găzduit evenimentul de lansare a monografiei: „Reglementarea juridică a drepturilor economice ale omului”, elaborată de conf. univ. dr. Serghei Țurcan și conf. univ. dr. Valeriu Baeșu. Lucrarea a fost lansată în prezența unui public numeros, format din reprezentanții administrației ULIM, profesori și studenți.

În cadrul discursurilor de deschidere au fost transmise mesaje de gratitudine și apreciere pentru efortul, tenacitatea și contribuția importantă adusă la augmentarea segmentului cercetărilor științifice inițiate la ULIM. Prof. univ. dr. hab. Andrei Smochină, conf. univ. dr. Vitalie Gamurari, director Școala Doctorală Drept, prof. univ. dr. hab. Elena Prus, prorector pentru Cercetare Științifică și Studii Doctorale, conf. univ. dr. Alexandru Cauia, prorector pentru Strategie Academică și Programe de Studii, conf. univ. dr. Lilia Mărgineanu, decana Facultatea Drept și conf. univ. dr. Ion Postu, șef Catedra Drept Public au trecut în revistă succesele activității profesionale a autorilor, caracterizând monografia ca fiind o călăuză de o mare complexitate pentru tinerii studioși,  ce își aduce aportul la extinderea orizontului de cunoaștere a domeniilor economic și juridic. Autorii conf. univ. dr. Serghei Țurcan și conf. univ. Valeriu Baeșu au menționat că monografia reprezintă o sinteză a cercetărilor sistematice efectuate în domeniul dreptului economic și a fost concepută din necesitatea pragmatică de a consolida nivelul de pregătire a studenților, de a stimula potențialul științific și  de a fortifica activitatea investigațională, o componentă fundamentală în cadrul unei instituții de învățământ superior. La finalul evenimentului au avut loc sesiunile foto și de autografe.

Serviciul de Presă, ULIM

  

Leave a Reply