Skip to main content

La 10 februarie curent, membrii Consiliului Științific ULIM  s-au convocat într-o ședință ordinară. În ordinea de zi au fost incluse subiecte ce țin de revizuirea componenței Consiliului Științific și de analiza profilurilor și problemelor științifice noi. Prof. univ. dr. hab. Elena Prus, Președintele Consiliului Științific ULIM, s-a expus asupra desfășurării manifestărilor științifice naționale și internaționale organizate de ULIM în anul 2020, insistând asupra rigorilor prevăzute de noile regulamente ANACEC. Directorii Școlilor Doctorale au înaintat propuneri în vederea elaborării planului de acțiuni pentru dezvoltarea studiilor doctorale pentru anul 2020-2023. De asemenea, a fost înaintată propunerea  eventualei comasări a Școlilor Doctorale din cadrul ULIM în vederea optimizării funcționale a organizării studiilor doctorale. Directorii și redactorii-șefi ai revistelor științifice au prezentat starea editării revistelor instituționale (Intertext, EcoSoEn, Studii Juridice Universitare), în scopul promovării excelenței în procesul de cercetare și afirmării prestigiului ULIM ca centru de cercetări științifice.

Serviciul de Presă, ULIM

Leave a Reply