Skip to main content
evenimentenoutăți

Ședința Senatului ULIM, din data de 26.10.2022

 La data de 26 octombrie, curent, s-a desfășurat Ședința Senatului ULIM. Pe agenda ședinței au fost incluse câteva subiecte de primă importanță:

  • Aprobarea Planului anual de activitate (2022-2023) al Centrului de Consiliere Psihologică și Orientare în Carieră – Raportor: Gholamali Mohammadifard, Director Centrul de Consiliere Psihologică și Orientare în Carieră
  • Evaluarea performanței academice a studenților ULIM în anul universitar 2021-2022 – Raportor: Ludmila Zmuncila, Director Oficiul Suport Academic
  • Rezultatele admiterii la ciclul I Licenţă și la programele de master în anul de studii 2022-2023 – Raportor: Alexandr Cauia, Prorector Strategie Academică și Programe de Studii
  • Activitatea Departamentului Informațional Biblioteconomic ULIM – Raportor: Larisa Patlis, Director intermediar Departamentul Informațional Biblioteconomic ULIM

Membrii Senatului au aprobat prin vot unanim proiectele de hotărâre și au formulat o serie de recomandări în vederea consolidării continue a actului educațional științifico-didactic și a altor aspecte de ordin administrativ.

Leave a Reply