Skip to main content
Facultatea de litereFilologie. Lingvisticanoutăți

Seminar „Developing Students’ Translation Competence through Interactive Language Learning Activities”, la Facultatea de Litere ULIM, în parteneriat cu American Center și UPS „Ion Creangă”

La data de, 21 octombrie 2021, Facultatea de Litere ULIM, în parteneriat cu American Center și Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, a organizat seminarul destinat universitarilor anglofoni cu genericul „Developing Students’ Translation Competence through Interactive Language Learning Activities”. Formatoare: conf.univ. dr. Oxana Gorlubovschi, șef catedră Filologie Engleză, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

Decanul Facultății de Litere, ULIM, conf.univ. dr., Carolina Dodu-Savca, inițiatoarea acestui parteneriat și organizatoarea atelierului, a declarat: „În numele Facultății de Litere, transmit un mesaj de mulțumire colegei mele și formatoarei noastre Oxana Golubovschi pentru contribuția sa la activitățile de formare continuă, dezvoltare lingvistică și interculturală destinată comunității anglofone din Republica Moldova. Apreciem receptivitatea manifestată de profesorii din diverse universități și instituții de învățământ, precum și disponibilitatea cadrelor didactice de a împărtăși experiența profesională de predare și cercetare. Contăm pe noi colaborări ale Centrului American cu Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM).”

La seminar s-au înregistrat 35 de cadre didactice, din următoarele instituții: ULIM – 7, PITL „Spiru Haret”, LT „L.Blaga” – 1, IPLT „Mihai Eminescu” – 3, LT „Alexandr Pușkin”, Dondusheni -1, Liceul „Ivan Vazov” -1, Liceul „Antioh Cantemir” -1, TLSP „Gloria” – 1, LT „A.Pușkin”, Anenii Noi – 1, Școala Gimnazială Nr. 1, Slatina -1, IPLT „Nicolae Bãlcescu” -1, ȘP „Spiridon Vangheli” – 1, LT Lipcani – 1, IPLT C.Negruzzi – 1, IPLT M.Basarab – 1, LTR „Aristotel” – 1, ȘP nr.82. – 1, IPLT „N. Iorga” – 1, TL ORT HERZLI -1 , PITL „Toader Bubuiog” – 1, LT „Academician C. Sibirschi” – 1, Gimnasiul Cimișeni – 1, IPLT 1Constantin Negruzzi” – 1, SUMP – 1, Colegiul de Industrie Uşoară din Bălţi – 1, US „Alecu Russo” din Bălți -1 , LT „Alexandru cel Bun” – 1.

Seminarul s-a desfășurat în cadrul proiectului Centrului American „Avansarea excelenței în dezvoltarea interculturală prin conștientizarea socială a comunității vorbitoare de limbă engleză din Republica Moldova”, 2021-2022, în colaborare cu Universitatea Liberă Internațională din Moldova.

Leave a Reply