Skip to main content
Facultatea de stiințe economice

Prima Ședință ordinară a Senatului ULIM din semestrul II, anul de studii 2018-2019

La 27 februarie curent, s-a desfășurat prima Ședință ordinară din semestrul II a membrilor Senatului ULIM, condusă de rectorul ULIM conf. univ. dr. Ilian Galben.

Prin hotărârea Senatului, Ordinul „Steaua Universitară” a fost acordat Acad. Gheorghe Mișcoi, savant ilustru al Republicii Moldova, autorul a două brevete de invenții, deținătorul multiplelor granturi de participare la forumuri internaționale prestigioase din Japonia, China, SUA, Austria, Olanda, Canada etc., pentru obținerea rezultatelor performante în domeniile învățământului și managementului universitar, științei și implementării tehnologiilor educaționale avansate în cadrul ULIM.

Ordinul ULIM a fost conferit prof. univ. dr. hab. Alexandru Gribincea, pentru contribuția esențială la promovarea imaginii instituției în plan educațional, științific, organizatoric și economic.

Felicitam si va dorim multe succese si realizari remarcabile in continuare!