Skip to main content
Facultatea de stiințe economice

Săptămâna de Autoguvernare Studențească – Facultatea Științe Economice

CONCEPT PRIVIND AUTOGUVERNANȚA STUDENȚEASCĂ

Programul de Autoguvernanță studențească pe care îl pregătesc studenții Facultății se bazează pe activități de promovare a următoarelor principii prioritare:
(1) promovarea egalității armonizate a drepturilor, șanselor și responsabilităților studentului;
(2) cultivarea comunicării profesionale în domeniul economiei;
(3) dezvoltarea abilităților didactice și manageriale ale studenților.