Taxa de Studii Ciclul I (Licență)

T A X A de studii pentru an. un. 2016/2017 *

(stabilită pentru candidații, care au promovat Concursul de Admitere 2016)

la specialitățile autorizate de către Ministerul Educației al Republicii Moldova

prin ordinul Nr. 458 din 01 iunie 2012:

 

Nr.

Cod

Denumirea specialității

Plata pentru 2016/2017

Studii cu frecvență

Frecvență redusă

1.

141.02

Informatică

5500

3300

2.

141.09 / 223.1

Limbi moderne

6500

--

3.

141.10 / 224.1

Istorie

4500

3000

4.

141.15

Educație civică

4000

2500

5.

142.04

Psihopedagogie

5000

3000

6.

214.1

Design vestimentar

7000

--

7.

214.2

Design  interior

8000

--

8.

221.1

Filozofie

4000

2500

9.

222.1

Limba și literatura română

4700

--

10.

224.2

Arheologie

4000

2500

11.

224.3

Muzeografie

4000

2500

12.

224.4

Etnologie

4000

2500

13.

225.1

Antropologie

4000

2500

14.

311.1

Politologie

4500

2500

15.

312.1

Relații Internaționale

6500

3500

16.

321.1

Sociologie

4000

2500

17.

322.1

Psihologie

5700

--

18.

331.1

Asistențe Socială

5000

3000

19.

341.1

Jurnalism

5700

3500

20.

342.2

Științe ale comunicării

5700

3500

21.

343.3

Activitate editorială

4500

2500

22.

361.1

Contabilitate

7000

3800

23.

362.1

Marketing și Logistică

7300

3900

24.

362.2

Achiziții

6000

4000

25.

363.1

Business și Administrare

7300

3900

26.

363.3

Managementul proprietății intelectuale

7300

3900

27.

364.1

Finanțe și Bănci

7300

3900

28.

365.1

Economie mondială și REI

7300

3900

29.

366.1

Economie generală

6900

3500

30.

367.1

Statistică și previziune economică

6000

4000

31.

368.1

Cibernetică și Informatică Econom.

6000

3300

32.

369.1

Merceologie și comerț

6900

3500

33.

381.1

Drept

8500

4500

34.

421.2

Biologie moleculară

4000

2500

35.

424.1

Ecologie

4500

3000

36.

444.1

Informatică

5500

3300

37.

444.2

Managementul informațional

5500

3300

38.

444.3

Informatică aplicată

5500

3300

39.

525.1

Electronică și nanotehnologii

5500

3300

40.

525.2

Sisteme optoelectronice

5500

3300

41.

526.1

Calculatoare

5500

3300

42.

526.2

Tehnologii informaționale

5500

3300

43.

526.4

Inginerie sistemelor biomedicale

5500

3500

44.

551.2

Tehnologia prod. cosmet. şi med.

6000

--

45.

551.3

Tehnologie farmaceutică

8500

--

46.

616.1

Silvicultură și grădini publice

4500

3000

47.

811.1

Servicii (Estetologie)

6500

--

48.

812.1

Turism

7300

3900

49.

852.1

Securitate ecologică

4500

3000

 

*   Taxele menționate pot fi modificate în funcție de evoluția pieței în Republica Moldova   


08.07.2016