Facultatea de litereFilologie. LingvisticanoutățiPublicatii

Filologia ca modus vivendi și modus dicendi al profesorului Ion Manoli

Filologia ca modus vivendi și modus dicendi al profesorului Ion Manoli

La ceas aniversar, când profesorul universitar doctorul habilitat Ion Manoli, șeful Catedrei Filologie Romanică „Petru Roșca” din cadrul Facultății de Litere ULIM împlinește 60 de ani de activitate prolifică și 80 de ani de viață prodigioasă, putem face un bilanț al contribuției sale consistente la viața universitară, culturală și socială a Republicii Moldova.
Pilon al lingvisticii romanice din Republica Moldova, decanul Facultăților de Limbi Străine din cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți (1976-2006) și din cadrul
Universității Libere Internaționale din Moldova (2006-2010), în nobila sa misiune de administrator, dar, în egala măsură, și în cele de profesor și cercetător, și-a adus aportul creativ și
dăruirea la formarea „capitalului uman” a unor întregi generații de tineri în spiritul elevat al literelor.
Anvergura profesorului Ion Manoli este marcată prin calitatea de excelență, care înglobează un set de contribuţii esenţiale în domeniu: deschiderea spre ansamblul problemelor
universitare, structurarea realităţilor specifice ale câmpului educațional, problematizarea parametrilor de investigație, pertinența demersului academic. Relevanța problemelor complexe
dezbătute ține de faptul că profesorul Ion Manoli este un om de cultură prin excelență, preocupat de valoarea specifică a demersului intelectual.
Studiile de referință ale profesorului Ion Manoli țin preponderent de domeniul lexicologiei și lexicografiei franceze: Французское поэтическое слово [Cuvântul poetic
francez]. Кишинев: Штиинца, 1979; Потенциальная лексика современного французкого языка [Lexicul potențial al limbii franceze]. Кишинев: Штиинца, 1981; Stilistica limbii
franceze : probleme de teorie şi practică: Curs de lecții. Bălți: Presa universitară bălțeană, 2004; Stylistique française : Problèmes théoriques et pratiques. Cursus. Chisinau: ULIM, 2012;
Dictionnaire des termes stylistiques et poétiques. Deuxième édition, revue et augmentée. Chisinau: Epigraf, 2012; Dictionnaire des termes littéraires : Etymologie. Définition.
Exemplification. Théorie. Chișinău: ULIM, 2017; Glosar cvadrilingv explicativ de termeni utilizați în turism. Chișinău: Tipogr. „Print-Caro”, 2020 (coautor).
Preocuparea de a descoperi sensurile noi portante ale filologiei moderne s-a configurat prin metoda redescoperirii lingvisticii prin literatură și invers, evidențierea semnificațiilor dinamice ale paternelor culturilor romanice, identificarea categoriilor interpretative ale identității culturale. Mecanismele intertextuale ale revizuirii au pus în mişcare nu doar criteriul lingvistic
pe care se focusează cercetările, ci şi pe cele estetice, etice, filosofice, istorice, axiologice convergente.
Parcursul didactic al Domniei sale este relevant prin maniera sintetică în care autorul reuşește să surprindă esenţialul, logica și claritatea expunerii, caracterul interactiv, vocația
oratorică, temeinica familiaritate cu textele, diversificarea actului educațional. Iar prelegerile sale sunt totodată şi lecţii de demnitate lingvistică naţională.
Pentru pertinentele rezultate la construirea cetății universitare, distinsul profesor Ion Manoli a fost decorat pentru abnegația profesională cu multiple distincții ale instituțiilor de
resort, printre care menționăm: Medaliile „XX / XXX de ani de la Victoria în cel de al II-lea război mondial” (1965, 1975); Medaliile „Veteran al muncii” (1976, 1978); Eminent al
Învățământului public din RM (1989); Medalia / Ordinul ULIM (2007, 2010, 2020); Ordinul „Gloria Muncii” (2012) ș.a.
Născut pe 22 iunie, într-o zi cu începerea războiului al Doilea Mondial, distinsul Cărturar Ion Manoli a trecut prin timpuri grele, care ne încearcă din nou, și l-au convins că pacea se
construiește prin eforturi susținute. Modelul Ion Manoli este cel de rezistență în timp și trecere dincolo de furtună pentru a ajunge la timpuri mai înțelepte. Cu această speranță în suflet, îi
aducem omagiile noastre și îi dorim realizări notabile în continuare.
La mulți ani prodigioși, stimate domnule Profesor Ion Manoli!

Facultatea de Litere ULIM
Comunitatea ULIM

Leave a Reply

instagram volgers kopen volgers kopen buy windows 10 pro buy windows 11 pro