Skip to main content
EvenimenteFacultatea Relații Internaționale, Științe Politice și JurnalismNoutăți

Acord de colaborare între Universitatea Liberă Internaţională și Institutul European de Studii Politice din Moldova

La data de 26 octombrie, Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism a Universității Libere Internaţionale din Moldova în persoana Decanului, Dna Viorica ȚÎCU, şi Institutul European de Studii Politice din Moldova în persoana Directorului, Dna Natalia Spînu, au încheiat un acord de colaborare.
Obiectul prezentului Acord constă în asigurarea unei conlucrări constructive între părţile semnatare în domeniul formării profesionale, cooperării științifico-didactice, elaborării proiectelor naționale și internaționale ce vizează:
a) desfăşurarea stagiului de practică pentru studenţii FRIȘPJ, ULIM;
b) schimbul de informaţii şi experienţă în domeniile de interes comun, în condiţiile legii;
c) organizarea de reuniuni ştiinţifico-practice axate pe probleme de interes comun, lecții publice și alte evenimente;
d) organizarea stagiilor de formare continuă;
e) elaborarea proiectelor de importanță instituțională și națională / internațională.

Leave a Reply