La data de 23 iulie 2020 a avut loc prima înmânare festivă a Certificatelor de recunoaștere a revistelor în calitate de publicație științifică de profil, evaluate în cadrul ședințelor Comisiei de evaluare, clasificare și monitorizare a revistelor științifice, instituită din reprezentanții Academiei de Știință din Moldova, reprezentanții Consiliului Rectorilor și colaboratorii ANACEC.

Revistei EcoSoEn i s-a conferit statutul de publicație științifică de profil de categoria B.

Sincere felicitări colegiului de redacție! Suntem siguri că experiența și profesionalismul de care dați dovadă vă vor aduce succes în continuare și colaborări de valoare cu cercetătorii din domeniu.

 

 

Leave a Reply