Skip to main content
Facultatea Drept

Activitate practică în cadrul orelor „Executarea Hotărîrilor Judecătorești”

Tradițional, la finele cursului Executarea Hotărîrilor Judecătorești, studenții an. IV fiind însoțiți de profesoara Oxana ROTARI, doctor în drept, conferențiar universitar au vizitat Penitenciarul nr.13

unde au luat cunoștință cu structura și funcțiile acestuia, precum și cu drepturile și obligațiile condamnaților.