Skip to main content

La 15 iulie curent, într-un cadru festiv și emoționant, a avut loc ultima ședință a studenților Facultății Drept, promoția 2021.

La eveniment au participat reprezentanți ai conducerii ULIM, cadrele didactice și științifice ale facultății.

În deschiderea evenimentului i s-a oferit cuvânt de salut și de felicitare doamnei decan Mărgineanu Lilia; primului decan al facultății, domnul Smochină Andrei; domnului Gamurari Vitalie, fost decan al facultății, actualmente prorector și director al Școlii Doctorale ; domnului Postu Ion – șef catedra Dr. Public ; domnului Sorbala Mihail – șef catedra Dr. Privat.

Studenții au mulțumit profesorilor și părinților pentru 4 ani de ghidare și ajutor, pentru susținerea și protecția pe care au avut-o fiecare pe parcursul anilor de studenție.

Felicitări, dragi absolvenți ! Să fiți clasa juridică demnă și corectă, să fiți ghidați în carieră mereu de simțul echității și al dreptății.

Leave a Reply