Skip to main content

În data de 2 martie, la ULIM s-a aflat Nicolas Mainetti, director al Școlii Superioare Francofone de Administrație și Management (L’Établissement spécialisé de la francophonie pour l’administration et le management: ESFAM), din Sofia, Bulgaria, însoțit de Directorul Antenei Agenției Universitare a Francofoniei la Chișinău, Roxana Tolomey-Țurcanu. Evenimentul a fost moderat de decana Facultății de Litere, conf.univ. dr. Carolina Dodu-Savca, iar cu un mesaj de salut din partea administrației a venit vice-rector pentru Cercetare Științifică și Studii Doctorale, prof.univ. dr.hab. Elena Prus. 

Studenții francofoni de la facultățile ULIM au avut ocazia să afle despre ofertele educaționale și bursele de studii de la ciclul II Masterat, pentru anul academic 2020-2021. Studenții de la Ciclul I pot continua studiile la masterat la una dintre specialitățile ESFAM: Management și administrarea afacerilor; Management public; Managementul IMM-urilor și a zonelor turistice; Transport internațional; Managementul lanțului de aprovizionare. Domnul Nicolas Mainetti a enumerate câteva oportunități de care pot profita studenții: diplome (franceze/belgiene) recunoscute la nivel internațional, prelegeri susținute de profesori de la universitățile partenere, burse de până la 2000 euro, cazare în campusul universității, mediu academic multicultural, spațiu european de educație și formare profesională.

 Potențialii candidați trebuie să dețină cel puțin o diplomă universitară și să demonstreze o bună cunoaștere a limbii franceze (nivel B1). În cadrul evenimentului, lect. univ. Ina Neagu, absolventa ULIM, a intervenit cu informații utile despre organizarea procesului de studii, despre adaptabilitatea în instituțiile de învățământ din străinătate și despre propria experiență academică, în calitate de masterandă la Școala Superioară Francofonă de Administrație și Management.

Perioada de aplicare a dosarelor este 15 martie-15 mai, iar detaliile pot fi consultate, accesând pagina oficială: https://esfam.auf.org/

Serviciul de Presă, ULIM

Leave a Reply