Skip to main content

La 12 decembrie curent, studenții de la Facultatea Drept s-au întrunit la Conferința Științifică Studențească interuniversitară la criminologie, cu genericul: „Criminalitatea în RM: probleme actuale și căi de soluționare”.

Lucrările conferinței au fost deschise cu mesaje de salut adresate de către conf. univ. dr. Ion Postu, șef Catedra Drept Public și conf. univ. dr. Oxana Rotaru, care le-au urat succese tinerilor cercetători, dialoguri constructive bazate pe pluritate de opinii și gândire critică.

Studenții au elaborat cercetări în care au fost reflectate cauzele și condițiile infracțiunilor, fiind enumerați factorii politici, economici, sociali, psihologici și juridici, care condiționează și modelează tendințele criminalității. Viitorii juriști au elaborat rapoarte, au sumarizat teorii și au colectat date statistice despre eficiența măsurilor de prevenire și combatere a fenomenului criminogen în societatea noastră, argumentând că abolirea acestui fenomen ar putea fi realizat prin perenitatea valorilor umane și prin implicarea tuturor factorilor de decizie din țară.

Serviciul de Presă, ULIM

Leave a Reply