Skip to main content
Facultatea Științe Sociale și ale Educației

Conferință Științifică Internațională „Preocupări contemporane ale științelor socio-umane”

A VIII-a ediție a Conferinței Științifice Internaționale Preocupări contemporane ale științelor socio-umane va avea loc la 8-9 decembrie, 2017. Organizatori: Facultatea Științe Sociale și ale Educației, Școala Doctorală Științe Umanistice, Politice și ale Comunicării, Școala Doctorală Științe Economice, Sociale și Tehnologii Informaționale, în parteneriat cu un șir de instituții academice din țară și de peste hotare.

Înscrierea la conferință – până la 1 decembrie 2017.

Găsiți atașate formularele de înregistrare la Coferință (română, rusă/ Рус, engleză/ EN).

Formularele completate și comunicarea despre conferința – la psw.department.ulim@gmail.com.

Atelierele conferinței:
I. OMUL ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRII SOCIALE / THE INDIVIDUAL IN THE SOCIAL CHANGES CONTEXT
II. ROLUL ȘTIINȚELOR EDUCAȚIEI ÎN SOCIETATEA CUNOAȘTERII / THE ROLE OF EDUCATIONAL SCIENCES IN THE KNOWLEDGE SOCIETY
III. NVESTIGAȚII PSIHOSOCIOLOGICE CONTEMPORANE / CONTEMPORARY PSYCHOSOCIAL INVESTIGATIONS
IV. CERCETĂRI ÎN ȘTIINȚELE POLITICE ȘI MEDIATICE CONTEMORANE / RESEARCHES IN CONTEMPORARY POLITICAL AND MEDIATICS SCIENCES
V. MODERNIZAREA SISTEMULUI DE PROTECȚIE SOCIALĂ PRIN TRANSFERUL ȘI VALORIFICAREA BUNELOR PRACTICI
MODERNISING SOCIAL PROTECTION THROUGH THE TRANSFER AND CAPITALIZATION OF BEST PRACTICES

Găsiți informații suplimentare și pe https://www.facebook.com/psihologieulim sau adresându-vă direct în bir. 347 (ULIM, et.3)

PROGRAMUL CONFERINȚEI 8-9 DECEMBRIE 2017

Leave a Reply