Skip to main content
Noutăți

Conferința Științifică Internațională „Preocupări contemporane ale științelor socioumane,,

În perioada de 02-03 decembrie 2021, Facultatea Științe Sociale și ale Educației a fost gazda Conferinței Științifice Internaționale „Preocupări contemporane ale științelor socioumane,, , conferința a început cu o ședință de inaugurare, în cadrul căreia gazdele și invitații au menționat importanța cercetării în contextul social actual.
Dl dr. Vitalie Gamurari, Prorector pentru Cercetare Științifică și Studii Doctorale, a menționat importanța forumurilor științifice pentru promovarea rezultatelor investigațiilor, dar și pentru imaginea instituțiilor academice.
Dna dr. Ciumacenco Valentina, Prorector pentru Cooperare Internațională, a remarcat perpetuarea colaborării interuniversitare, realizate în conformitate cu acordurile încheiate, a salutat reprezentanții partenerilor internaționali ai ULIM, remarcând gradul înalt de fidelitate al relațiilor interuniversitare în toate domeniile vieții academice.
Cu un cuvânt de salut au venit și reprezentanții partenerilor în organizarea conferinței, instituțiilor care urmează mai mulți ani principiile unei colaborări strânse, stipulate în acordurile încheiate: dna dr. Stoica Cristina Maria, decanul Facultății de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială de la Universitatea „Petre Andrei” din Iași, dna Silvia Briceag, șefă a Catedrei Psihologie a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți.
Gazdele, dna decan a Facultății Științe Sociale și ale Educației, ULIM, Svetlana Rusnac, și moderatoarea sesiunii de inaugurare, șefa Catedrei Asistență Socială și Sociologie „Nicolae Sali”, Svetlana Haraz, au mulțumit audiența pentru fidelitatea de a participa mai mulți ani la lucrările forumului științific și au urat tuturor două zile productive, de împărtășire a produsului științific și de închegare a unor idei și colaborări științifice de perspectivă.
Conferința a continuat cu prezentarea lucrărilor în plen.
Lucrările Conferinței Științific Internaționale au continuat cu întrunirea participanților în cadrul ședinței în plen, moderată de dna Balode Neli, șef Catedră Psihologie și Științe ale Educației. Au fost prezentate cercetări ale unor probleme importante din domeniul sociologiei, psihologiei, științelor educației, realizate în cadrul echipelor de cercetare din Republica Moldova, România, Rusia, Lituania, Ungaria.
Lucrările conferinței în cea de a doua zi au debutat cu ședința în plen, moderată de Svetlana Haraz, șefa Catedrei Asistență Socială și Sociologie „Nicolae Sali”. Moderatoarea ședinței a menționat că în cadrul conferinței avem prilejul de a ne angaja încă o dată în activitatea nobilă de acordare de șanse tuturor persoanelor indiferent de abilități, statut social, religie, rasă sau alte apartenențe, fapt deosebit de important, subliniat prin marcarea la 3 decembrie a Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități.
În cadrul ședinței de totalizare s-a remarcat că în ediția curentă Conferința Științifică Internațională „Preocupări contemporane ale științelor socioumane” a dezvoltat parteneriatele științifice, a implicat mulți cercetători cu renume și tineri, care realizează investigații în cadrul studiilor la programele de licență, masterat și doctorat, practicieni din domeniu. Participanții au menționat că două zile au fost insuficiente pentru comunicarea științifică, expunându-și dorința de a oferi mai mult timp pentru forumul anual care are loc în cadrul Facultății Științe Sociale și ale Educației, ULIM, decanul facultății, dr. Svetlana Rusnac, la finele conferinței a prezentat totalurile. Au participat cu comunicări 95 de cercetători din 10 țări, dintre care 31 – de peste hotarele țării: România, Lituania, SUA, Rusia, Ungaria, Marea Britanie, Israel, India și Turcia. În calitate de audienți, în ședințele plenare, secțiuni și workshop-uri, au participat 91 de persoane. Au fost expuse 78 de comunicări, dintre care 8 – în plenul conferinței.
Participanții au beneficiat de 7 workshop-uri tematice. Toate participările sunt certificate.

Leave a Reply