Skip to main content
Facultatea Științe Sociale și ale Educației

Conferință Științifică Internațională prilejuită aniversării a 15 ani de la fondarea Facultății Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială PREOCUPĂRI CONTEMPORANE ALE ȘTIINȚELOR SOCIO-UMANE Ediția a VI-a – MENTALITĂȚI ALE SOCIETĂȚII ÎN TRANSF