Skip to main content
Facultatea Științe Sociale și ale Educației

Conferință științifică internațională prilejuită aniversării a 15 ani de la fondarea Facultății Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială

Vă invităm la Conferință științifică internațională Preocupări contemporane ale științelor socio-umane în contextul transformării de mentalități, care va avea loc la Facultatea Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială, ULIM, str. Vlaicu Pîrcălab 52, între 11-12 decembrie 2015.

Vă așteptăm cu prezentări în următoarele secțiuni de lucru:

  1. Omul în contextul schimbării sociale (probleme de psihologie a persoanei, psihologie clinică, psihopedagogie etc.).
  2. Investigații psihosociale ale societății cunoașterii (psihologie socială, pedagogie socială, sociologie etc.).
  3. Modernizarea asistenței sociale: de la servicii – la expertiză socială (asistență socială).

Titlul și rezumatele comunicărilor în limbile română/rusă și engleză până la 200 cuvinte (a se vedea formularul de înscriere) vor fi trimise până la 01 decembrie 2015.

Textul deplin al lucrării (a se vedea formularul de înscriere) va fi expediat până la data de 21 decembrie 2015.

În programul conferinței se prevăd următoarele workshopuri/ateliere:

1. Comunicare asertivă (Cezara Dilevschi; Svetlana Visanu)

2. Sistemul de protecție a persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova (Svetlana Haraz, Aurelia Racu)

3. Sistemele de protecție socială, componentele de bază și procesele-cheie (Veronica Sandu; Mariana Zubenschi)

4. Instruire în proiectarea didactică în educația nonformală (Frosina Haheu,  Adelina Ștefîrță)

5. Metode și tehnici de educație nonformală (Natalia Musienco)

6. Masă rotunda „Modele de asistenșă psiho-socială a persoanelor în etate” (Tatiana Gribincea, Ana Bologan)

Contacte

Email psw.department.ulim@gmail.com

Persoane de contact

Adelina Ștefârță, Mariana Zubenschi

Programul de lucru detaliat a colocviului va fi amplasat pe site-ul www.ulim.md la data de 07.12 2015.

Formularul de înregistrare, condițiile de publicare și de participare le găsiți aici.

 

Comitetul organizatoric