Skip to main content
Noutăți

Conferința Științifică Internațională Un profesor de management de la Stetson University din SUA va instrui studenții ULIM

La ora aceasta, continuă cea de-a VII-a Conferință Științifică Internațională „Preocupări contemporane ale științelor socio-umane în contextul transformării de mentalități”, cu genericul – ”ULIM, 25 de ani în serviciul societății”, organizată de Facultatea Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială (FPȘEAS). Azi, în a doua zi a evenimentului, se desfășoară ateliere de formare și trainguri pentru studenți. La ora 17.00, va avea loc un training, susținut de dl. William Andrews, Ph.D., profesor de management la Stetson University din SUA (a se studia CV-ul dlui William Andrews aici: CV).

Eveniment cu tentă de congres internațional

Ediția din anul acesta a conferinței noastre, devenită tradițională, la ULIM, are tentă de congres internațional, susține Dna Svetlana Rusnac, decanul FPȘEAS. A devenit de amploare, cu participanți din SUA, Israel, Iordania, Lituania, Ucraina, România, R. Moldova și, chiar…din India, explică domnia sa.

Ziua a doua a conferinței e prolifică, prin organizarea mai multor  ateliere de formare, workshopuri, mese rotunde pentru și cu participarea studenților, tinerilor cercetători din domeniul științelor socio-umane.

”Invitații și lectorii noștri au cea mai înaltă prestație, ce confirmă pregătirea lor academică la nivel de excelență”

”Exprimăm recunoștință fiecărui profesionist, care a acceptat invitația noastră de a paritipa în calitate de formatori. Invitații și lectorii noștri au cea mai înaltă prestație, ce confirmă pregătirea lor academică la nivel de excelență”, spune dna Svetlana Haraz, șefa Catedrei Asistență Socială și Sociologie „Nicolae Sali”.

Atelierele se desfășoară în sălile ULIM, dotate cu echipament tehnic modern, tehnologii informaționale. Organizatorii asigură pauze de cafea, iar formatorii  – interactivitate și atmosferă ce inspiră curiozitate.

”Conferințele științifice de la ULIM oferă o paletă conceptuală foarte largă”

Dl. Viorel Robu, decanul Facultății de Psihologie şi Științele Educației, Universitatea „Petre Andrei” din Iași: ”Workshopul nostru se axează pe evaluarea practică a competențelor socio-emoționale ale adolescenților. Urmărim formarea abilităților studenților de a lucra într-un mod responsabil cu instrumente practice și de a obține rezultate în efortul de asistare psihologică.

Pentru echipa Universității ”Petre Andrei„ din Iași, este onoare să participe la conferințele științifice consistente, organizate de FPȘEAS, la ULIM. Îi mulțumim dnei decan, Svetlana Rusnac, pentru foarte buna organizare a evenimentelor și primirea extraordinară. Conferințele științifice de la ULIM oferă o paletă conceptuală foarte largă, în care să se integreze contribuțiile și preocupările tuturor.”

Dr. Cristina Stărică, lector la Facultatea de Psihologie şi Științele Educației, la Universitatea „Petre Andrei” din Iași:”Consilierea persoanelor care au suferit o pierdere – este tema unui training, susținut de subsemnata. Instruim studenții să ofere asistență persoanelor în perioade dificile de doliu. Ne bucură participarea la acest eveniment, unde sunt abordați teoreticieni și practicieni din multe țări.”

”Universitate internațională, cu oportunități pentru studenți de a se realiza și în străinătate”

Dna Nicoleta Iftodi, coordonatoare la Centrul Național al Activiștilor în domeniul Drepturilor Omului:

”Implicarea și activismul civic nu aparțin doar unor persoane cu statut special. De aceea, sunt încântată să prezint studenților ULIM activitățile organizației noastre, care oferă instruire în acest domeniu. Încerc să motivez viitorii psihologi și asistenți sociali să fie activi în cadrul societății civile.

Tinerii studioși de la ULIM sunt mult mai pregătiți decât alții, având experiența comunicării și asistării persoanelor cu dizabilități, a copiilor afectați de plecarea părinților la muncă în străinătate.

În comparație cu studenții altor universități, cei de la ULIM sunt printre cei  mai implicați și activi și nu investesc timp doar pentru a studia teorii, ci și în a le transpune în practică. În plus, ULIM este o universitate internațională și, deci, cu oportunități pentru studenți de a se realiza și în străinătate.”

Valeriu Drăgălin, coordonator în cadrul Consiliului Național al Tineretului din Moldova: ”La această conferință, abordez chestiuni ce țin de psihologia în grup, societatea civilă și dezvoltarea acesteia. Vreau ca studenții ULIM să devină mai buni și mai implicați, să dobândească noi competențe de nivel european.”

Angelina Olaru, Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM