Skip to main content

Conferinţa științifică studențească: SUMMIT NATO DE LA WALES, 4-5 SEPTEMBRIE 2014 ș1 IMPACTUL ASUPRA SECURITĂțII EST-EUROPENE La 2 aprilie, curent, Centrul de Informare şi Documentare privind NATO în Moldova (CID NATO), în colaborare cu Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism, a organizat Conferinţa științifică studențească cu genericul „Summit NATO de la Wales, 4-5 septembrie 2014 și impactul asupra securității est-europene”.

Conferinţa s-a desfăşurat în Aula NATO din incinta Universităţii Libere Internaţionale din Moldova și a fost moderat de Dna Rodica Panța, lector universitar, Facultatea Istorie şi Relaţii Internaţionale, ULIM. Lucrările conferinţei a început cu o sesiune de deschidere, în cadrul căreia vorbitorii au subliniat importanţa forului ştiinţific în context politic regional și european.

La deschiderea evenimentului au rostit discursuri inaugurale: dl Nicolae ȚÂUdr. hab.,  prof. univ., Vice-rector Cooperare Internaţională, ULIM, dna Elena MÂRZACDirector CID NATO în Republica Moldova și dna Rodica RusuȘef catedră Relații Internaționale și Științe Politice, Academia de Administrare Publică din Republica Moldova.

În cadrul alocuțiunii cale, dl Nicolae ȚÂU a subliniat importanţa asigurării securității naționale a Republicii Moldova în contextul evenimentelor din Ucraina, menționând că odată cu destrămarea URSS, Republica Moldova nu mai face parte din sistemul de securitate sovietic. Cu toate că la începutul anilor ‘90, R. Moldova a refuzat aderarea la structurile de apărare (nu şi de securitate) ale CSI, conducerea de la Chişinău depune eforturi considerabile pentru a promova propriile politici de securitate.

Dna Elena MÂRZAC, a reiterat rolul CID NATO privind promovarea, în beneficiul public, a valorilor şi principiilor euro-atlantice; sprijinirea cooperării dintre R. Moldova şi Alianţa Nord Atlantică; implementarea obiectivelor şi activităţilor stabilite în cadrul instrumentelor de cooperare Moldova – NATO, precum şi informarea publicului în legătură cu activitățile în cauză.

Ulterior, în cadrul atelierelor separate, au fost prezentate o serie de comunicate, printre care și: Criza Din Ucraina și complexitatea mediului de securitate est-european și Sistemul de securitate est european în contextul noilor strategii de securitate ale NATO care au trezit polemici și discuţii privind importanța summit-ului NATO din Țara Galilor, din 4-5 septembrie 2014, și impactul asupra securității est-europene. Autorii au recurs la o abordare complexă, sistemică, integrată şi interdisciplinară a problemelor formulate, în paralel cu re-evaluarea şi reconsiderarea diverselor procese, fenomene şi evenimente de o importanţă majoră pentru sistemul de securitate est-european în contextul noilor provocări.

De menționat că cele mai reușite comunicări, din cadrul Conferinţei, vor fi prezentate și în toamna 2015 în cadrul unei Conferințe naționale dedicate rolului NATO în asigurarea securității la nivel regional și internațional.

În încheierea Conferinței, cei mai activi participanți au fost menționați cu diplome, printre care și un grup de studenți ai Facultății Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism ULIM: Ana GORBEI, an. III. Criza din Ucraina şi impactul asupra relaţiilor NATO-Rusia (cond. şt.: conf. univ., dr. Ludmila COADĂ); Roman BURLACU, an. II. Întărirea capacităţilor NATO în Regiunea Extinsă a Mării Negre, prin prisma noilor ameninţări (cond. şt.: conf. univ., dr. Mihai CERNENCU); Ion PÂNZARI, Masterand, an. I. Interesul național al Republicii Moldova în fața noilor provocări: aspecte de securitate și insecuritate (cond. şt.: lect. univ. Rodica Panța).