Skip to main content

Luni, 26 aprilie 2021, Facultatea de Litere a organizat conferința științifică studențească „Symposia studentium, masterandum et doctorandum”, ediția 2021. Evenimentul a fost desfășurat în regim online, platforma GoogleMeet. În programul conferinței au fost prevăzute o ședință plenară și nouă ateliere destinate studenților (Symposia studentium), masteranzilor (Symposia masterandum) și doctoranzilor (Symposium doctorandum 2021).

Din Programul conferinței:

Inaugurarea conferinței 11:00 – 11:15

Mesaje de deschidere:

Vitalie GAMURARI, conf. univ., dr., Prorector Cercetare Științifică și Studii Doctorale, ULIM

Elena PRUS, prof. univ., dr. hab., Prorector Proiecte, ULIM

Valentina CIUMACENCO, conf. univ., dr., Prorector Relații Internaționale, ULIM

Carolina DODU-SAVCA, conf. univ., dr., Decan Facultatea de Litere, ULIM

Ion MANOLI, prof. univ., dr. hab., șef Catedră Filologie Romanică „Petru Roșca”, ULIM

Inna COLENCIUC, lector universitar, drd., șef Catedră Filologie Germanică, ULIM

SUSȚINERI ÎN PLENARA CONFERINȚEI 11:15 – 12.00

• ANDRONIC Alexandru, gr. I-TI-181-11-3, Chinese to English Translation: A Sportlight on Encounted Obstacles and Ways to Overcome Them

• GNASENCO Valentina gr. I-TI-181-11-3, Cases of Total/Partial and Non-correspondence in the Translation of Specialised Language

• CHIȚUL David, gr. I-TI-186-11-53, Phonetische und grammatikalische Abweichungen in der mündlichen Sprache und ihre Auswirkungen auf die Übersetzung

• CUFLIC Maria, gr. I-TI-185-11-43, Esthétique transculturelle et féministe dans la littérature européenne moderne et contemporaine. Difficultés de traduction

SUSȚINERI ÎN SECȚIUNI 12.15 – 15.00 (șapte ateliere)SYMPOSIA MASTERANDUM 2021

SUSȚINERI ÎN SECȚIUNI 15.15 – 16.15

Secțiunea 8 – online https://meet.google.com/wsy-cfzc-jwd

Membrii comisiei de evaluare:

Carolina DODU-SAVCA, conf. univ., dr., Decan Facultatea de Litere

Ion MANOLI, prof. univ., dr. hab., șef Catedră Filologie Romanică „Petru Roșca”

Inga STOIANOVA, conf. univ., dr., catedra Filologie Germanică

SYMPOSIUM DOCTORANDUM 2021

SUSȚINERI ÎN SECȚIUNI 16.30 – 18.30

Secțiunea 9 – online https://meet.google.com/wsy–cfzc–jwd

Membrii comisiei de evaluare:

Elena PRUS, dr. hab., prof. univ., Prorector Proiecte, ULIM

Carolina DODU-SAVCA, conf. univ. dr., decanul Facultății de Litere, ULIM

Ion MANOLI, dr. hab., prof. univ., șef catedră Filologie Romanică „Petru Roșca”, ULIM

Angela SAVIN, dr. hab., prof. univ., catedra Filologie Romanică „Petru Roșca”, ULIM

Inga STOIANOVA, conf. univ., dr., catedra Filologie Germanică, ULIM

#ULIM #3dyearStudents #studentconference

Leave a Reply