Skip to main content
EvenimenteNoutăți

Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al Universității Libere Internaționale din Moldova a înregistrat dosarele dlui Galben Ilian și dnei Prus Elena pentru participarea în calitatea de candidați la alegerile în funcţia de rector al Universității Libere Internaționale din Moldova

În cadrul ședinței din 13 martie 2023 Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al Universității Libere Internaționale din Moldova a examinat dosarele depuse în vederea participării la alegerile pentru funcţia de rector al Universității Libere Internaționale din Moldova.

S-a constatat că în termenul stabilit de către Consiliu au fost depuse două dosare: de către dl Ilian Galben, doctor în științe economice, conferențiar universitar și de către dna Prus Elena, doctor habilitat în filologie, profesor universitar.

Membrii Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională au constatat că dosarele depuse de către dl Ilian Galben şi dna Prus Elena corespund exigenților regulamentare.

Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională prin vot unanim a hotărât:

  1. Dosarele depuse de dl Galben Ilian și de către dna Prus Elena corespund condiţiilor de eligibilitate pentru participarea la alegerile pentru funcția de rector al Universității Libere Internaţionale din Moldova.
  2. A înregistra dosarele dlui Galben Ilian și dnei Prus Elena pentru participarea în calitatea de candidați la alegerile în funcţia de rector al Universității Libere Internaționale din Moldova.
  3. A plasa Programele de activitate și CV-le candidaților la funcţia de rector al Universității Libere Internaționale din Moldova dl Galben Ilian și dna Prus Elena pe pagina web a ULIM.

Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al ULIM

CV Ilian Galben  / CV Elena Prus

Plan de activitate

Leave a Reply