Skip to main content
Facultatea Științe Sociale și ale Educației

Cu multă durere în suflet, ne luăm rămas bun de la NICOLAE SALI (18 septembrie 1961 – 13 septembrie 2015)

Funerariile vor avea loc la Biserica Tuturor Sfinților din Cimitirul Armenesc la 15 septembrie, începînd cu ora 9.00.

A trecut în neființă un om luminos, cu pierderea căruia este greu să te împaci. Aducem omagiu de stimă și respect la plecarea în eternitate a celui care a fost un distins profesor, un bun coleg, un manager eficient și un bun familist: Domnul Nicolae Sali, doctor, conferentiar universitar.

A absolvit Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie (1979-1984), Universitatea de Criminologie, Facultatea de Drept (1999-2002), Universitatea Pedagogică din Moscova, studii de doctorat (1989-1992).

In diverse perioade ale vieții a ocupat funcții didactice și manageriale:  1996–1999 – secretar ştiinţific al Universităţii de Stat din Moldova, lector superior la catedra Sociologie şi Istoria Filosofiei; 1999-2001 – şef catedră, vice-rector pentru ştiinţă şi colaborare internaţională la Universitatea de Criminologie; din 1999 – expert la Serviciul Independent de Sociologie  şi Informaţii „Opinia”, 2003-2011 – Decan al Facultăţii Psihologie şi Asistentă socială, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova etc.

A fost un participant activ al schimbărilor sociale, membru al grupului de lucru pentru dezvoltare profesională în proiectul TACIS „Consilidarea capacităţilor în reforma politicii sociale”; membrul Prezidiului Asociaţiei  Sociologilor şi Demografilor din Republica Moldova; secretar general al Asociaţiei Asistenţilor Sociali din Republica Moldova; preşedinte al Alianţei Grupuri Profesionale din domeniul social; colaborator constant al Fundaţiei „ECOSOC”  Bucureşti, implicat în realizarea proiectelor naționale și internaționale, coordonator de programe și proiecte civice, investigații sociologice. Este autor a cîtorva zeci de publicații – articole, studii, monografii.

Dl Nicolae Sali a fost și va ramîne o persoană care a știut să se implice în ceea ce a însemnat viață, activitate profesională, activitate academică, conștiință și participare civică.

Exprimăm sincere condoleanțe familiei care suportă clipele realității crude a unei despărțiri subite.

Ne alăturăm durerii și pierderii suferite, prin compasiunea și susținerea oferită de colectivul Facultății Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socală a cărui Decan a fost mulți ani, dar și întregul colectiv al ULIM.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.