Skip to main content

În perioada 27-29 septembrie curent, la ULIM are loc ediția a ХХ-a a conferinței științifico-practică internațională în domeniul psihoterapiei Catatim-Imaginative cu genericul: „Sexualitatea și relațiile de familie în lumea contemporană”.  Lucrările conferinței au fost deschise astăzi, unde s-au întrunit specialiști în domeniu din Germania, Ucraina, Federația Rusă, Republica Belorus, Republica Bașcortostan, Lituania, Republica Tartarstan, Republica Kazahstan și din țara noastră, care sunt implicați în cercetarea și valorificarea terapiei catatim-imaginativă (simboldrama). În Ședința Plenară, cuvânt de deschidere a transmis Svetlana Rusnac, decanul Facultății Științe Sociale și ale Educației ULIM, care a salutat prezența la forul științific, urându-le participanților un dialog constructiv, prin propagarea și dezvoltarea ideilor inovatoare.

Mesaje de salut au adresat și participanții, printre care se numără: savanți, profesori și experți, precum:  Șevcenco O.; Obuhov Cozarovițchii I.; Ullmann Harald; Dragulea M.; Șorohova O.; Rodina E.; Sazonova E.; Lihoglead V.; Turețcaia C.; Clepicov N.; Caiumova R.; Dorofeeva L.; Tereșciuc E.; Vîrva N.; Clîșco T.; Popova A.; Moncenco M.; Jucov A.; Alexandrova N.; Corobova I.; Vișnicenco S.; Iamnițchii V.; Șumacova L.; Holina G.; Miticichina O.; Pasternațchii A.; Corobchin a.; Filippov I.

Agenda de lucru a conferinței a inclus și comunicări tematice susținute de către psihoterapeutul Ullman Harald și de către experții Obuhov Cozarovițchii I.; Sazonova E.; Șorohova O.; Jucov A.; Lihoglead V. De asemenea, evenimentul cuprinde și o serie de sesiuni pe diverse segmente, fiind prezentate experiențe, bune practici și noi viziuni.

Menționăm că evenimentul a fost organizat de Centrul de Consiliere și Formare Psihologică „Reflexie” în colaborare cu Facultatea Științe Sociale și ale Educației ULIM.

Serviciul de Presă, ULIM

Leave a Reply